Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Valsts kā īpašnieka nozīme valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „The role of state as an owner managing state-owned capital companies in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. M.Šenfelde
Recenzents Dr.eoc., asoc.prof. T.Survilo
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Valsts kā īpašnieka nozīme valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā Latvijā”. Par maģistra darba mērķi noteikts, izpētot valsts kā īpašnieka nozīmi valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā, izstrādāt priekšlikumus veiksmīgākai valsts kapitālsabiedrību pārvaldībai Latvijā. Pētījumam izvirzīta hipotēze: stiprinot valsts kā kapitāla daļu īpašnieka nozīmi, ir iespējams uzlabot valsts kapitālsabiedrību pārvaldību Latvijā. Darbs sastāv no trīs daļām – teorētiskās, analītiskās un zinātniski praktiskās. Teorētiskajā daļā valsts kapitālsabiedrības un to pārvaldība tiek pētīta no teorētiskā aspekta – definēti jēdzieni, meklēti ekonomiski pamatoti iemesli valsts dalībai kapitālsabiedrībās, izceltas valsts uzņēmumu pārvaldības īpatnības, izpētītas korporatīvās pārvaldības teorētiskās skolas, raksturota valsts kā īpašnieka loma valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā atbilstoši starptautiskām rekomendācijām un salīdzināti valsts īpašumtiesību pārvaldības modeļi. Analītiskajā daļā tiek analizēta šī brīža situācija valsts kapitālsabiedrību pārvaldības jomā Latvijā, tai skaitā, tiek aplūkots valsts kapitāla daļu portfelis, izpētīta valsts kā īpašnieka nozīme valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā un analizēts sabiedrības vērtējums par valsts kā īpašnieka pienākumu izpildi. Bez tam ir iepazīta un analizēta ārvalstu pieredze jautājumos, kas saistīti ar valsts kā īpašnieka lomu valsts uzņēmumu pārvaldībā. Zinātniski praktiskajā daļā tiek piedāvāti vairāki valsts kā īpašnieka lomas stiprināšanas virzieni un rīcības scenāriji, kas ļautu panākt veiksmīgāku valsts kapitālsabiedrību pārvaldību Latvijā, tajā skaitā, valsts īpašumtiesību politikas izstrāde, centralizēta īpašumtiesību pārvaldības modeļa ieviešana, kompetentu valsts kapitālsabiedrību valžu un padomju locekļu iecelšana, valsts kapitālsabiedrību pārvaldības caurskatāmības stiprināšana. Līdz ar to pētījumam izvirzītā hipotēze tiek apstiprināta kā patiesa. Darbā ir iekļauti 17 attēli un 3 tabulas. Maģistra darbs ir izstrādāts latviešu valodā un tā kopējais apjoms ir 88 lapaspuses.
Atslēgas vārdi Valsts kapitālsabiedrību pārvaldība
Atslēgas vārdi angļu valodā Governance of State owned enterprises
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.05.2013 14:53:38