Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Virzīšanas pasākumu plānošana jaunam produktam
Nosaukums angļu valodā Planning of promotional measures for a new product
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., doc. I.Andersone
Recenzents Dr.oec., doc. R.Greitāne
Anotācija Šī bakalaura darba tēma ir Virzīšanas pasākumu plānošana jaunam produktam. Darba mērķis ir izstrādāt optimālu virzīšanas pasākumu plānu, jauna produkta virzībai tirgū. Analītiskā apskata daļa sastāv no trijām nodaļām. Pirmajā nodaļā ir apskatīta produkta virzīšanas tirgū būtība un ietekmējošie faktori. Otrajā daļā ir izpētītas iespējamās virzīšanas pasākumu metodes un šī daļa sastāv no sešām apakšnodaļām, detalizētāk apskatot katru no metodēm. Trešā daļa sniedz izklāstu par produktu virzīšanas pasākumu plānošanas posmiem. Pētījumu un aprēķinu daļa ir sadalīta četrās nodaļās. Pirmā nodaļa sniedz informāciju par uzņēmuma un tā pozicionēšanu tirgū. Otrajā nodaļā tiek iepazīstināts ar uzņēmuma produktu un tā priekšrocībām. Trešajā nodaļā tiek izstrādāts virzīšanas pasākumu plāns un ceturtā nodaļa sniedz plāna efektivitātes novērtējumu. Darba nobeigumā tika izdarīti secinājumi, ka izvēlētā uzņēmuma produkta virzīšanas tirgū pasākumu plāns spēs piesaistīt nepieciešamo auditoriju uzņēmuma izvirzīto mērķu sasniegšanai. Tiks stiprinātas uzņēmuma vērtība un celta tā reputācija tirgū. Darba izstrādes procesā autore veica pētījumu aptaujas formātā. Darba saturs tika papildināts, balstoties uz aptaujā ievāktajiem datiem. Bakalaura darba apjoms ir 66 lpp., kurās tika ietvertas 11 tabulas, 15 attēli un 10 pielikumi. Darbā izmantoti 23 bibliogrāfiskie avoti, tai skaitā interneta resursi.
Atslēgas vārdi Virzisanas pasakumu planosana jaunam produktam
Atslēgas vārdi angļu valodā Planning of promotional measures for a new product
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2013 21:34:31