Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Enegoefektīvas ēkas ilgtspējīgas arhitektūras kontekstā
Nosaukums angļu valodā Sustainable Energy Efficient Houses
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Arh. E. Bondars
Recenzents Lekt. M. Fersters
Anotācija 21. gadsimta sabiedrība aizvien vairāk uzmanības pievērš dzīves un apkārtējās vides kvalitātei. Līdz ar centieniem taupīt Zemes neatjaunojamos resursus un samazināt ēkas ekspluatācijas gaitā tās radīto siltumnīcas efekta izraisošo gāzu lielo izdales daudzumu, tika izveidoti dažādi energoefektīvo ēku modeļi. Ēku projektēšanas principi pēc šiem modeļiem ir līdzīgi, tomēr pastāv niansētas atšķirības kā arhitektūras veidolā, tā arī šo ēku harmonijā ar apkārtējo vidi un cilvēkiem. 1. nodaļā tiek izpētīta vēsturiskā ēku saikne ar dabu un tās izzušana laika gaitā, kā arī mūsdienu ēku saikne ar dabu ilgtspējīgas arhitektūras kritēriji. Apskatīti termina ilgtspējīga attīstība rašanās un ilgtspējīgas attīstības ietekme uz pasaules iedzīvotāju rīcību ekoloģiskās situācijas uzlabošanā. 2. nodaļā tiek pētītas ilgtspējīgas arhitektūras novērtēšanas metodes un kritēriji, kā arī kompleksās vērtēšanas sistēmas un normatīvie dokumenti. 3. nodaļā tiek analizēti energoefektīvo ēku modeļi, to projektēšanas principi un pasaules piemēri. Tika izvērtētas energoefektīvas ēkas pēc to saiknes ar dabu un atbilstības ilgtspējības kritērijiem. Nodaļu noslēdz daudzdzīvokļu ēkas Manheimā projekta analīze. Bakalaura darba rezultātā tika izstrādāta energoefektīvo ēku klasifikācija pēc atbilstības ilgtspējības principiem un energoefektīvo ēku gradācija pēc to saiknes ar dabu. Rīgas Tehniskas universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4.kursa studentes Nataļjas Kuzņecovas bakalaura darbs sastāv no ievada, trim analītiskajām daļām un secinājumiem, pielikumā pievienotas tabulas un Manheimas ilgtspējīgas vides priekšlikuma projekts. Bakalaura darbs sastāv no 73 lpp., 35 attēliem, 7 pielikumiem un 66 izmantotās informācijas avotu vienībām.
Atslēgas vārdi energoefektīvas ēkas, ilgtspējība, daba, arhitektūra, ilgtspējas vērtējuma sistēmas.
Atslēgas vārdi angļu valodā energy efficient houses, sustainability, nature, architecture, systems of sustainability evaluation.
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2013 10:13:14