Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Augstsprieguma apakšstacijas elektroenerģētisko iekārtu ciparu aizsardzības un automātikas analīze"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of digital protection and automation characteristics for high - voltage substation energy objects"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs T.Lomane
Recenzents
Anotācija Šajā darbā tiek analizēta elektroloka krāsns barojošās 110/33/8 kV apakšstacijas releja aizsardzība. Tiek apskatītas transformatora diferenciālās, strāvas un citu aizsardzības funkciju darbības princips. Darba ietvaros tiek veikts īsslēguma strāvu aprēķins releja aizsardzības iestatījumu aplēsei. Tiek modelēts kompensējošu filtru bojājums, kā arī tiek pievērsta uzmanība apakšstacijas patērētāju aizsardzības iestatījumu izvēlei. Darbā tiek sniegts releja aizsardzības mikroprocesoru iekārtu īss apraksts. Praktiskajos aprēķinos tika izmantoti elektrisko vērtību mērījumu dati, kas tika iegūti, veicot 110/33/8 kV apakšstacijas iekārtu iestatīšanu. Darbā tiek analizēti sekojošie jautājumi: Apakšstacijas iekārtu īpatnības un to darba režīmi; Elektroloka krāsns transformatora T-EAF strāvas aizsardzības iestatījumu izvēle, ka arī jaunās aizsardzības shēmas izstrāde; Elektroloka kausa tipa krāsns transformatora T-LF strāvas aizsardzības iestatījumu izvēle, tiek piedāvāts jauns risinājums; Kompensējošo filtra HF2 strāvas aizsardzības iestatījumu izvēle, ka arī filtra kondensatoru bojājuma modelēšana ; Kompensatora saites transformatora T2 strāvas aizsardzības iestatījumu izvēle, tiek piedāvāts jauns risinājums; 33 kV kopņu ievada maksimāla sprieguma aizsardzība un ievada jaudas slēdža bojājuma aizsardzība shēma, tiek izstrādāta jauna shēma; Barojošā transformatora T1 diferenciālā aizsardzība. Darba kopapjoms ir 80 lappuses, tas satur 48 attēlus, 4 tabulas, 7 pielikumus, tajā ir atsauces uz 18 literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi relejaizsadzība, mikroprocesoru termināls, strāvas aizsardzība
Atslēgas vārdi angļu valodā relay protection, digital protection unit, overcurrent protection
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2013 21:51:30