Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA "Sperre Baltic"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Quality Management System in the "Sperre Baltic" Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Maira Sapata
Recenzents Dr.sc.ing., profesors Jānis Mazais
Anotācija Cīrule A. SIA Sperre Baltic kvalitātes vadības sistēmas pilnveide: Maģistra darbs / A. Cīrule, M. Sapata. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2013. 97 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 97 lpp., tajās iekļauti 24 attēli, 15 tabulas, 4 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 30 avoti latviešu, 15 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi uz 16 lpp. Darba mērķis ir izvērtēt uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmas pašreizējo situāciju un sniegt priekšlikumus tās pilnveidei, ar mērķi samazināt brāķa apjomu ražošanā par astoņiem procentiem, sasniedzot 10 % līmeni. Pirmajā darba daļā apskatīti kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanas un tās modeļu teorētiskie aspekti, kvalitātes vēsture, kā arī kvalitātes jēdziens ražošanā. Otrajā darba daļā veikta uzņēmuma Sperre Baltic darbības analīze. Apskatītas nozares tendences pasaulē un Latvijā. Veikta SIA Sperre Baltic iekšējās un ārējās vides ietekmējošo faktoru izpēte un analīze, noteiktas organizācijas stiprās un vājās puses, potenciālās iespējas un draudi. Trešajā darba daļā aprakstītas SIA Sperre Baltic kvalitātes vadības sistēmas pilnveides iespējas. Veikti efektivitātes aprēķini. SIA Sperre Baltic 2012. gadā iekšējais brāķis bija 18,1 %, bet ārējais brāķis - 3,5 %. Kopējās kvalitātes izmaksas sastādīja 12,7 % no visām ražošanas izmaksām, ko var uzskatīt par kritisku rādītāju. Sliktas kvalitātes izmaksas rada gan tiešās, gan netiešās izmaksas. Pilnveidojot kvalitātes vadības sistēmu, ir iespējams samazināt brāķa procentu. Priekšlikumi kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanai ir: 1. Padarīt efektīvāku brāķu uzskaites procesu; 2. Vizualizēt un standartizēt ražošanas procesus, padarīt tos caurspīdīgākus; 3. Izstrādāt un ieviest izlases veidošanas standartu, kas ļautu samazināt laiku, ko darbinieki tērē detaļu kvalitātes pārbaudēm; 4. Izmērīt un noteikt klientu apmierinātības līmeni; 5. Ieviest Mērīšanas vadības sistēmu atbilstoši standartam ISO 10012:2003 prasībām un ieteikumiem.
Atslēgas vārdi Maģistra darbs, Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA "Sperre Baltic
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of Quality management System at Sperre Baltic Ltd: Master Thesis
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2013 23:39:14