Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Uzņēmuma finanšu stāvokļa uzlabošana”
Nosaukums angļu valodā „Improvement of the company"s financial position”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
Recenzents Mg.oec., lekt. H.Krogzeme
Anotācija Bakalaura darba autors: Gaļina Kopņaka. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., pr.doc. Nadežda Semjonova Bakalaura darba temats: Uzņēmuma finanšu stāvokļa uzlabošana. Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darba apjoms - 63 lapas, darbā ievietotās: 27 tabulas, 19 attēli un 29 formulas. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bibliogrāfiskie avoti, lielāka daļa no tiem ir Latvijas zinātnieku darbi, Latvijas Republikas normatīvie akti, interneta resursi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšana ir pamats pareizai uzņēmuma vadīšanai un to nākotnes perspektīvu nodrošināšanai, tādēļ autore nolēma izpētīt uzņēmuma finanšu situāciju un izstrādāt priekšlikumus tās uzlabošanai. Darba gaitā teorētiskajā daļā apskatīti finanšu analīzes teorētiskie aspekti, kuri sastāv no finanšu pārskatu horizontālās un vertikālās analīzes, dažādu finanšu koeficientu analīzes. Praktiskajā daļā autore veica uzņēmuma gada pārskatu analīzi. Uz finanšu pārskatu bāzes veica vertikālo un horizontālo analīzi, likviditātes rādītāju, apgrozāmo līdzekļu izmantošanas efektivitātes, finansiālās stabilitātes un rentabilitātes rādītāju analīzi. Uz iegūto rezultātu pamata autore veica konkurējošās sabiedrības analoģisku rādītāju salīdzinošu analīzi. Darba bibliogrāfiskais apraksts: Kopņaka G. Uzņēmuma finanšu stāvokļa uzlabošana: Bakalaura darbs/ Zinātn. Vadītāja Semjonova N.- Datorsalikums.- Rīga:2012. - 63 lpp.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma finanšu stāvokļa uzlabošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of the companys financial position
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2013 13:29:16