Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums Latvijas valsts meži ceļu projektu kvalitātes analīze un kļūdu novēršanas iespējas; inženierprojekts Darba ielas posma rekonstrukcija Talsos
Nosaukums angļu valodā Quality Analysis of the Latvijas valsts meži Road Project and Error Elemination Opportunities; Engineering Design Project Reconstruction of Darba Street Section in Talsi
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Prof. J.Naudžuns
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba mērķis: konstatēt projektēšanas nepilnības pēc Latvijas valsts meži pasūtījuma veiktajos ceļa projektos un sniegt rekomendācijas to labošanai un turpmākai novēršanai. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši darba uzdevumi: 1) izpētīt pieejamo literatūru par meža ceļu būvniecības pamatojumu; 2) izpētīt meža ceļu projektēšanas, būvniecības un ceļu uzturēšanas un ekspluatācijas īpatnības; 3) analizēt pēc Latvijas valsts meži pasūtījuma veiktos ceļa projektus, salīdzināt tos ar standartiem un konstatēt iespējamas projektēšanas nepilnības; 4) izpētīt konstatēto projektēšanas kļūdu iespējamos cēloņus; 5) sniegt rekomendācijas par kļūdu labošanas un turpmākās novēršanas iespējām. Bakalaura darbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmajās divās nodaļās tiek apskatītas tādas tēmas kā meža ceļu būves pamatojums un lietošana, kā arī to projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas īpatnības. Trešajā darba nodaļā tiek aprakstītas nepilnības, kuras autors konstatēja pēc AS Latvijas valsts meži pasūtījuma veiktajos meža ceļu projektos. Ceturtajā nodaļā tiek analizēti iespējamie nepilnību rašanās cēloņi, kā arī sniegtas rekomendācijas šo kļūdu labošanai un turpmākai novēršanai. Inženierprojekta ietvaros paredzēts izstrādāt Talsu pilsētas Darba ielas rekonstrukcijas tehnisko projektu. Izstrādājot tehnisko projektu, tika apsekota ielas esošā situācija, iegūti dati par inženierģeoloģiju, veikta satiksmes intensitātes uzskaite, kā arī iegūta Darba ielas topogrāfiskā uzmērījumu karte. Projekta ietvaros tika izstrādāti divi risinājumi Darba ielas rekonstrukcijai un veikts to salīdzinājums. Pamatvariantam projektēta pamatbrauktuve ar platumu 7m. Ielas labajā pusē projektēta gājēju ietve 1,5m platumā, bet ielas kreisā pusē izveidota apvienotā gājēju ietve ar veloceļu 3m plata. Visā Darba ielā izveidota slēgtā ūdens atvades sistēma. Projektā veikts segas aprēķins, sastādītas darba veikšanas specifikācijas un aprēķinātas būvdarbu izmaksas. Darbs sastāv no 132 lapām, satur 27 tabulas, 42 formulas, 53 attēlus, t.sk. 4 fotogrāfijas. Darbam pievienots viens pielikums. Darbā izmantoti 32 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Latvijas valsts meži ceļu projektu kvalitātes analīze un kļūdu novēršanas iespējas
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality Analysis of the Latvijas valsts meži Road Project and Error Elemination Opportunities
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2013 09:08:42