Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Programmētāju apmācības vadības sistēmas (PAVS) izstrāde un servisu integrācija
Nosaukums angļu valodā Development of the Programmer Learning Management System and Services Integration
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
Recenzents SIA „ABC software” IT projektu vadītājs, Dr.sc.ing. V.Zabiņako
Anotācija Bakalaura darba ir apskatita timekla lietojumprogrammu arhitektura, uz kuras pamata tiek piedavats arhitekturas risinajums, kurs savukart tiek izmantots programmetaju apmacibas vadibas sistemas (PAVS) izstradasanai. Darba ietvaros piedavata arhitektura tiek sadalita tris slanos: klientu puse, serveru puse un timekla servisu puse, kur katrs slanis mijiedarbojas ar citu slani. Katra slani ir noteikti piedavatas arhitekturas vissvarigakie komponenti. Katrs arhitekturas komponents tika aprakstits, ir piedavati alternativie risinajumi katram komponentam, ir veikta komponentu alternativu risinajumu salidzinasana un izskaidrojums, kapec tiek izvelets tiesi sis komponents PAVS izstradasanai. Pec tam tika aprakstita PAVS specifikacija, datubazes shema, piedavats interfeisa projektejums un cita informacija, kas tiek pielietota projektesanas posma. Ka ari tiek aprakstits timekla servisu lietojumprogrammas interfeiss, ar kura palidzibu notiek informacijas apmaina starp PAVS un timekla servisiem. Darba ir atbildets uz vairakiem jautajumiem, kuri varetu rasties timekla lietojumprogrammas izstradatajiem timekla lietojumprogrammu projektesanas, arhitekturas un to komponentu izvelesanas un izstradasanas laika. Tika izdariti secinajumi un sniegti padomi, kurus nemot vera timekla lietojumprogrammas izstradatajiem varetu tikt atvieglota jaunas timekla lietojumprogrammas izstrade. Izstradajot bakalaura darbu tika izstradata PAVS ar servisu integracija, kura palidz nelieliem uznemumiem veikt apmacibas procesu iesacejiem vai paaugstinat zinasanas kada konkretaja joma, tehnologija programmaturas izstrades uznemuma darbiniekiem. Bakalaura darba ir 56 lappuses, 26 atteli, 4 tabulas, 1 pielikumu un 53 nosaukumu informacijas avotu.
Atslēgas vārdi timekla lietojumprogrammu arhitektura
Atslēgas vārdi angļu valodā architecture of the web applications
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2013 06:33:43