Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Informācijas sistēmas ieviešana nekustamo īpašumu pārvaldīšanā
Nosaukums angļu valodā Information system development for real estate management
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., asoc.profesore Tatjana Tambovceva
Recenzents
Anotācija Diplomprojekta Informācijas sistēmu ieviešana nekustamo īpašumu pārvaldīšanā uzdevums ir parādīt specializēto informāciju sistēmu izmantošanu un lietderību nekustamā īpašuma pārvaldības procesā. Diplomprojekta mērķis ir izanalizēt un noskaidrot namu apsaimniekotājiem sniegtās informācijas tehnoloģiju iespējas. Noskaidrot tās darbības, kas veicamas, lai ieviestu specializēto IS. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas, un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā ir apkopota informācija par informācijas sistēmām, to būtību un veidiem, nekustamā īpašuma pārvaldības procesu. Projektu aprēķinu daļā tiek izstrādātas IS ieviešanas process un ir analizētas tā izmaksas, kā arī dots aptaujas rezultātu apkopojums. Tehnoloģiskajā daļā ir veikts dažādu NĪ pārvaldības IS apraksts. Darba un dabas aizsardzības daļā autore apraksta riskus darba vietā, kas saistīti ar datoru lietošanu, kā arī galvenās prasības darba vietas iekārtojumam darbā ar datoru un ergonomikas prasības. Tiek apskatīta arī datortehnikas ietekme uz vidi. Grafiskajā daļā tiek parādīti attēli, kas raksturo autores diplomprojekta izstrādes gaitā iegūtos un izstrādātos rezultātus. Kopējais diplomprojekta apjoms ir 76 lpp., tajās ietverti 30 attēli, 5 tabulas. Grafiskās daļas apjoms ir 16 lpp., kurās attēloti 16 attēli.
Atslēgas vārdi informāciju sistēmas, nekustamo īpašumu pārvaldība
Atslēgas vārdi angļu valodā information systems, real estate managment
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2013 16:06:21