Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Eiro ieviešanas ietekme uz Latvijas tautsaimniecību”
Nosaukums angļu valodā „Effect of euro adoption on the Latvian economy”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Prof. M.Šenfelde
Recenzents Lekt. U.Kamols
Anotācija Bakalaura darba tēmas nosaukums ir Eiro ieviešanas ietekme uz Latvijas tautsaimniecību. Darba mērķis ir noskaidrot kādas sekas uz Latvijas tautsaimniecību atstās eiro ieviešana, kā arī, vai kopumā eiro ieviešana Latvijas tautsaimniecībai radīs vairāk pozitīvu vai negatīvu seku. Darba teorētiskajā daļā ir apskatīta vienotas valūtas ieviešanas teorētiskā bāze un tās vēsture. Kā galvenā vienotas valūtas teorija tiek aplūkota optimālo valūtu zonu teorija, kā arī tas vai šīs teorijas kritērijiem atbilst eirozona un Latvija. Teorētiskās daļas turpinājumā ir aprakstīta Eiropas Monetārās Savienības vēsture, kā arī Māstrihtas kritēriju izveidošanās. Teorētiskās daļas nobeigumā ir fiksēta valūtas kursa teorija. Darba analītiskajā daļā ir veikta atsevišķu valstu, Slovēnijas, Slovākijas un Igaunijas, eiro ietekmes uz valstu ekonomikām, analīze. Tāpat tiek izpētīta Dānijas tautsaimniecības situācija, kurā netika ieviests eiro. Analītiskās daļas turpinājumā tiek analizēta Māstrihtas kritēriju izpilde Latvijā un, visbeidzot, tiek izvērtēta monetārās integrācijas iespējamā ietekme uz Latvijas tautsaimniecību. Pētījuma noslēgumā tika secināts, ka iespējamā eiro ieviešanas ietekme, lai arī nes sevī ne mazums risku, tomēr atstās vairāk pozitīvu nekā negatīvu iespaidu uz Latvijas tautsaimniecību. Bakalaura darbs sastāv no 63 lapām, 2 formulām, 8 attēliem un 10 tabulām.
Atslēgas vārdi eiro latvija tautsaimniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā euro economy
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2013 14:29:30