Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektronika
Nosaukums "Ķermeņa sensoru tīkls ar datu apstrādi mobilā iekārtā"
Nosaukums angļu valodā "Body Area Sensor Network for Data Processing on Mobile Device"
Struktūrvienība 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts
Darba vadītājs M.Greitāns
Recenzents Lekt. M.Tērauds
Anotācija Darbs veltīts pētījumiem par ķermeņa sensoru tīklu veidošanu un sensoru datu apstrādi uz mobilām iekārtām, cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanai un mobilo iekārtu funkcionalitātes paplašināšanai. Darba galvenie mērķi ir: izpētīt ķermeņa sensoru tīklu veidošanas iespējas, izpētīt piemērotākās mobilās ierīces ķermeņa sensoru datu apstrādei, kā arī izveidot eksperimentālu sistēmu, kurā tiek veikta ķermeņa sensoru datu apstrāde uz mobilas iekārtas. Darbs sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā tiek izpētīti bioelektrisko signālu sensori un sensori ķermeņa daļu kustības un orientācijas noteikšanai. Tiek apskatīti ķermeņa sensoru tīklu veidi, atkarībā no tā kādā veidā tiek iegūti dati no sensoriem (ķermeņa sensoru tīkli ar datu pārraidi pa vadiem, ar pārraidi pa gaisu un pārraidi pa cilvēka ķermeni). Ķermeņa sensoru tīklu veidu izvērtēšanai tiek apskatītas to priekšrocības un trūkumi. Darbā arī tiek apskatītas šobrīd pieejamās mobilās datu apstrādes ierīces, kuras vairums cilvēku lieto ikdienā un, kuras ir iespējams izmantot sensoru datu savākšanai un apstrādei (veidtālrunis, planšetdators un portatīvais dators). Praktiskajā daļā, izmantojot akselerometru tīklu, tiek izveidota eksperimentāla sistēma, kas balstās uz bioloģiskās atgriezeniskās saites principa, un, kura var tikt pielietota slimību diagnosticēšanā, rehabilitācijā u.c. Šī sistēma sastāv no 16 akselerometriem, kas tiek izvietoti uz cilvēka muguras, un tiek izmantoti kā līmeņrāži mērot gravitācijas vektora paātrinājumu, virsmas formas noteikšanai. Dati no sensora tīkla tiek nosūtīti uz mobilo iekārtu, izmantojot Bluetooth bezvadu komunikācijas tehnoloģiju. Mobilajā iekārtā tiek veikta šo datu reāla laika datu apstrāde un nodrošināta bioloģiskā atgriezeniskā saite. Lai novērtētu akselerometru tīkla virsmas noteikšanas precizitāti, doti eksperimentāli rezultāti plakanas virsmas mērījumiem. Maģistra darbs izstrādāts Elektronikas un Datorzinātņu institūtā saistībā ar valsts pētījumu programmas Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem projektu Inovatīvas signālapstrādes tehnoloģijas viedu un efektīvu elektronisko sistēmu radīšanai. Maģistra darbā iegūtie rezultāti izmantoti publikācijas A. Hermanis, K. Nesenbergs, R. Cacurs, and M. Greitans Wearable Posture Monitoring System with Biofeedback via Smartphone veidošanā, kas publicēta Journal of Medical and Bioengineering žurnāla 2. Numurā, 2013. gadā[2]. Darbs sastāv no 118 lpp, 58 attēliem, 2 tabulām un 4 pielikumiem. Darbā izmantoti 36 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi ķermeņa sensoru tīkli, datu apstrāde uz mobilām iekārtām, datu pārraides tehnoloģijas
Atslēgas vārdi angļu valodā body sensor networks, data processing on mobile devieces, data transmission technologies
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2013 09:50:08