Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Tekstu veidi un tulkošanas stratēģijas
Nosaukums angļu valodā Text Types and Translation Strategies
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Mag.philol., lekt. Oksana Samuilova
Recenzents Dr.philol., Mag.oec., asoc.prof. Marina Platonova
Anotācija Bakalaura darbu "Teksta veidi un tulkošanas metodes" uzrakstīja Rīgas Tehniskas universitātes, Lietišķās valodniecības institūta studente Natālija Balašova. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām: teorētiskās daļas un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā Bakalaura darba autore pēta dažādus teksta veidus, studē galvenos teksta raksturojumus, analīzē avota tekstu, aplūko dažādas tulkošanas stratēģijas, papildina izpētītu teoriju ar piemēriem no praktiskās daļas. Turklāt, teorētiskajā daļā Bakalaura darba autore detalizēti pēta teksta jēdzienu un salīdzina dažādas teksta tipoloģijas. Autore īpašu uzmanību velta tulkošanas metodēm, kuri bija izmantoti informatīvu tekstu tulkošanai. Praktiskajā daļā ir teksta tulkojums "Mobile and Wi-Fi Networks". Šis teksts ir viena nodaļa no grāmatas "The Essential Guide to Telecommunications", kura bija publiceta 2012. gadā. Šīs grāmatas autors ir Annabel Z.Dodd. Bakalaura darbs sastāv no 102 lapām. Teorētiskā daļa sastāv no 30 lapām; praktiskā daļa sastāv no 60 lapām. Papildus, Bakalaura darbā ir trīs pielikumi: terminu glosārijs, kurā ietilps 229 termini un kur Bakalaura darba autore nodrošina katru terminu ar definīciju; saīsinājumu glosārijs, kurā ietilps 56 saīsinājumi; un avota teksts. Bibliogrāfijā ietilps 62 grāmatas un rakstus, 4 Interneta resursus, 3 drukātas vārdnīcas un 7 Interneta vārdnīcas.
Atslēgas vārdi Teksta lingvistika, Teksta veidi, Tekstualitātes standarti, Tulkošanas stratēģijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Text Linguistics, Text Types, Standards of Textuality, Translation Strategies
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 16.06.2013 20:25:34