Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Optimāla mikroklimata nodrošināšana vēsturiskās ēkās
Nosaukums angļu valodā Provision of Optimal Microclimate in Historical Buildings
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Prakt.doc. I. Dirveiks
Recenzents Lekt. M. Fersters
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studenta Kārļa Rozenštrauha bakalaura darba nosaukums ir Optimāla mikroklimata nodrošināšana vēsturiskās ēkās. Pēc Atēnu un Venēcijas hartu stāšanās spēkā, daudz lielāka uzmanība tiek pievērsta kultūrvēsturisko arhitektūras pieminekļu saglabāšanai, tomēr ne visi objekti pēc statusa ir aizsargājami un ne visus ir iespējams aizsargāt. Līdz ar to attiecībā uz vēsturisko ēku saglabāšanu pirmajā vietā vienmēr ir jautājums restaurēt vai rekonstruēt un cik daudz arhitekts ir tiesīgs iejaukties un izmainīt. Mikroklimats ir vērā ņemams faktors neatkarīgi no saglabāšanas vai pārveidošanas un pasākumi, kas veicami, lai to realizētu, bieži vien prasa ēkas pārbūvi un kompromisu meklējumus, kā rezultātā nākas upurēt vienu vai otru vēsturisku vērtību. Bakalaura darba mērķis ir noteikt rekomendējamus risinājumus optimāla mikroklimata un energoefektivitātes nodrošināšanā vēsturiskās ēkās. Teorētiskajā daļā analizēti dažāda tipa vēsturisko ēku rekonstrukcijas un restaurācijas piemēri gan Latvijā, gan Eiropas valstīs ar Latvijai radniecīgu klimatu. Tiek izvērtēta vēsturisko ēku kapitālas siltināšanas un citu mikroklimata nodrošināšanai veicamo pasākumu nepieciešamība ēkas vēsturiskā tēla un identitātes saglabāšanas kontekstā. Secināts, ka jebkurai vēsturiskajai ēkai nepieciešama individuāla pieeja mūsdienu prasībām atbilstoša mikroklimata organizēšanā un, neskatoties uz pieejamajiem modernajiem celtniecības materiāliem un metodēm ar lielu potenciālu un plašām izmantošanas iespējām rekonstrukcijas un restaurācijas jomās, jāizvērtē arī ēkas spēja pilnvērtīgi funkcionēt, izmantojot tās autentisko struktūru un elementus. Darbs rakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 48 lapaspuses, ieskaitot 10 attēlus un 3 tabulas, tam ir 6 pielikumi, un izmantoti 33 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Mikroklimats, vēsturiskas ēkas, rekonstrukcija, restaurācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Microclimate, historic buildigs, reconstruction, restoration
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 16.01.2013 12:20:35