Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Vidusskolas vieta un nozīme izglītības sistēmā”
Nosaukums angļu valodā „Place and role of high schools in the education system"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. L.Kamola
Recenzents Lekt. N.Balabka
Anotācija Bakalaura darba tēma ir Vidusskolas vieta un nozīme izglītības sistēmā. Bakalaura darba autore: Regīna Zaiceva Bakalaura zinātniskais vadītājs: Mg. oec., lekt, Līga Kamola Mūsdienās vidusskolas izglītībai ir svarīga nozīme cilvēkā dzīvē, tajā formējas cilvēks, kurš pēc vidusskolas absolvēšanas būs gatavs stāties darba tirgū un mācīties tālāk augstskolā. Ir svarīgi, lai vidusskolas izglītība būtu atbilstoša tautsaimniecības prasībām un pēc vidusskolas pabeigšanas sabiedrība iegūtu izglītotu, konkurētspējīgu cilvēku. Lai sabiedrība dzīvotu labklājībā, jāpievērš uzmanība izglītības sistēmas kvalitātei un uzlabojumiem. Bakalaura darbs ir izstrādāts latviešu valodā un sastāv no divām daļām Darba pirmajā nodaļā tika izpētīti un aprakstīti vispārējas vidējas izglītības teorētiskie aspekti un vēsture, tika noteiktas mūsdienu vidusskolas attīstības tendences un struktūra Latvijā. Bakalaura darba otrā nodaļa iekļauj sevī praktiskus aspektus, kuru ietvaros tika veikts pētījums par vidusskolēnu atbilstību augstskolu un darba tirgus prasībām. Tika izpētīti darba sludinājumi, ar mērķi noteikt populārākas darba devēja prasības, kā arī pamatota jauna profesionāli orientējoša priekšmeta ieviešanas nepieciešamība un tika izstrādātas vadlīnijas augstāk minētajam mācību priekšmetam. Bakalaura darbs ir izklāstīts uz 62 lapaspusēm, tiek izmantoti 34 bibliogrāfiskie avoti, darbs ir ilustrēts ar 19 attēliem, 6 tabulām un 4 pielikumiem.
Atslēgas vārdi izglītība, vidusskola, proforientēšana, darba tirgus, augstskolas
Atslēgas vārdi angļu valodā education, high school, professional orientation, labor market, university
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2013 16:01:00