Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Klientu apkalpošanas nodaļas procesu pilnveide uzņēmumā "Tabletīte"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Processes in the Customer Service Department of the Company "Tabletīte"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing., profesors Jānis Mazais
Recenzents Dr.sc.ing., docente Iveta Mežinska
Anotācija Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 82 lpp., tajā iekļauti 22 attēli un 11 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti četri avoti latviešu, 34 avoti angļu valodā. Darbam pivienots viens pielikums. Darba mērķis ir izstrādāt ieteikumus klientu apkalpošanas procesu pilnveidei. Pirmajā darba daļā apskatīta procesu pilnveides teorētiskā puse, apskatīti avoti un pilnveides iespējas procesu kartēšana, klientu aptaujas veikšana un citi pilnveides instrumenti. Otrajā darba daļā apskatīti procesu pilnveides sagatavošanās darbi ar tiem instrumentiem, kas aprakstīti darba pirmaja daļā - procesu kartēšana, klientu aptaujas veikšana u.c. Tāpat apskatīti mini Kaizen un citi procesu pilnveides instrumenti, kas var tikt izmantoti uzņēmuma Tabletīte klientu apkalpošanas nodaļas procesu pilnveidē. Trešajā darba daļā izstrādāti procesu pilnveides pasākumi, izmantojot iepriekš apskatīto teoriju. Ir izstrādāti procesu pilnveides ieteikumi, kas pamatoti ar ieguvumu uzņēmuma Tabletīte vadībai. Darbā secināts, ka uzņēmuma klientu apkalpošanas nodaļā iepriekš nav izmantoti procesu pilnveides instrumenti, nav veikta procesu kartēšana un klientu aptauja. Tāpat secināts, ka uzņēmumā būtu ērti izmantot pilnveides instrumentus, kas sniedz ātru rezultātu. Sniegti priekšlikumi samazināt citu nodaļu iesaistīšanos informācijas ieguvē un apstrādē, klientu apkalpošanas nodaļai pieprasīt pilnu piekļuvi uzskaites sistēmai, kā arī ieviest obligātu klientu aptauju.
Atslēgas vārdi Klientu apkalpošana, Procesu, Pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement, Process, Customer Service
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2013 13:10:15