Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets, veidošanās un perspektīvas”
Nosaukums angļu valodā „Formation and prospects of state social insurance special budget”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. J.Saulītis
Recenzents Dr.oec., prof. V.Nešpors
Anotācija Diānas Auzānes bakalaura darba tēma „Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets, veidošanās un perspektīvas” ir izvēlēta, pamatojoties uz tās aktualitāti Latvijā, jo tā skar ikvienu valsts iedzīvotāju. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta nozīmi valsts sociālās apdrošināšanas sistēmā, un dot sociālekonomisku izvērtējumu budžeta ilgtermiņa veidošanai. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs Dr.oec. profesors Juris Saulītis. Bakalaura darba apjoms 61 lappuse,19 tabulas, 9 attēli. Bakalaura darbā izmantoti Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi, Latvijas autoru zinātniskie darbi un publikācijas, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras gada pārskati, nepublicētie materiāli un statistikas dati. Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta uzdevums ir sociālās politikas un valsts pārvaldes funkciju īstenošana. Bakalaura darba pirmajā nodaļā ir raksturota sociālās apdrošināšanas būtība un valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas vēsturiskie veidošanās posmi, kā arī tiek pētīta valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta veidošanās. Otrajā nodaļā tiek analizēti valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta darbības galvenie mērķi, sniegtie pakalpojumi, budžeta finansiālie un organizatoriskie mehānismi. Lai saglabātu speciālā budžeta finanšu stabilitāti, tika veiktas tiesību aktu izmaiņas, nosakot konkrētus pasākumus pensiju sistēmas ilgtspējas nodrošināšanai, kā arī demogrāfijas atbalsta veicināšanai, kas tiek apskatītas bakalaura darba trešajā nodaļā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Auzāne D. Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets, veidošanās un perspektīvas: Bakalaura darbs/Zinātn. vadītājs Saulītis J. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2013.- 61lpp.
Atslēgas vārdi Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets, veidošanās un perspektīvas
Atslēgas vārdi angļu valodā Formation and prospects of state social insurance special budget
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 18.12.2013 12:50:19