Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Darījumu risku pārvaldība līzinga sabiedrībā"
Nosaukums angļu valodā "Transaction risk management in a leasing company"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr., oec., prof. I. Voronova
Recenzents Dr. oec, doc. G. Ciemleja
Anotācija Anotācija Maģistra darba nosaukums ir Darījumu risku pārvaldīšana līzinga sabiedrībā. Maģistra darba autors ir Dmitrijs Geraskins, bet darba vadītāja ir RTU prof., Dr.oec. Irina Voronova. Darbs sastāv no četrām daļām teorētiskā, analītiskā, praktiskā un projekta daļas. Teorētiskajā daļā tiek analizēts līzings kā jēdziens, tā būtība, maksājumu aprēķināšana un riski. Šajā nodaļā tiek dota pētījuma bāze kredītriska aprēķināšanas metožu apskats, kas būs nepieciešamas analītiskajā daļā. Analītiskajā daļā tiek analizēti riski, kuri saistīti ar līzinga darījumiem. Kā arī autors ir analizējis normatīvo aktu bāzi, kura nodrošina līzinga pakalpojumu sniedzēju uzraudzību un sakārto attiecības starp līzinga devēju un līzinga ņēmēju. Papildus tiek veikti secinājumi, balstoties uz zinātnisko un praktisko literatūru, līzinga sabiedrību iekšējiem dokumentiem un paša darba autora iegūto pieredzi SIA Norvik līzings. Praktiskajā daļā tika izvērtētas līzinga tirgus dalībnieka darījumu portfeļa optimizācijas metodes, sabalansējot darījumu riskus ar portfeļa lielumu. Veicot vairākus aprēķinus, tika panākta maksimāli efektīva risku un portfeļa lielu sabalansētība. Autors, apkopojot savu pieredzi sabiedrībā un izpētot citu līzinga tirgus dalībnieku rīcību, izveido pēc iespējas labāku variantu, kā optimizēt līzinga portfeli, efektīvi sabalansējot savā starpā darījuma drošības pakāpi un kopējā līzinga darījumu portfeļa pieaugumu. Maģistra darba saturs ļauj autoram darba nobeigumā precīzi secināt, ka līzinga uzņēmumiem, kuras ir orientētas uz ilglaicīgu pastāvēšanu un tirgus daļas iegūšanu, ir nepieciešams izveidot optimālāko modeli sava līzinga darījuma portfeļa optimizācijai, veicot gan rūpīgu līzinga projekta analīzi, gan arī rūpējoties par līzinga darījumu apjoma pieaugumu. Maģistra darbs sastāv no 92 lappusēm, tajā ir 23 tabulas, 2 formulas un 17 attēliem. Rakstot maģistra darbu, autors izmantojis speciālo ekonomisko un teorētisko literatūru, publikācijas presē un internetā, SIA Norvik Līzings iekšējos materiālus, kā arī iegūto pieredzi, strādājot līzinga uzņēmumos.
Atslēgas vārdi Līzings, riska pārvaldība
Atslēgas vārdi angļu valodā Leasing, risk management
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2013 18:19:00