Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Dzīvojamo māju ekonomiska siltumapgāde"
Nosaukums angļu valodā "Economic heat supply for residential buildings"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs V.Vrubļevskis
Recenzents I.Škapare
Anotācija Maģistra darba Dzīvojamo ēku ekonomiska siltumapgāde mērķis ir rast pieņemamu centralizētās siltumapgādes pārstrukturēšanas modeli idejas projektu , lai var nekavējoties sākt esošo centralizētas siltumapgādes sistēmu pārveidi, pārstrukturēšanu uz laiku, kad ieverojami samazināsies siltumenerģijas patēriņi pēc dzīvojamo māju siltināšanas. Šajā darbā ir veikta esošo centralizētās siltumapgādes sistēmu organizācijas izpēte. Izmantojot aprakstošās statistikas metodi, apskatītas siltumenerģijas patēriņa izmaiņas Latvijā kopš 1990.gada, šo izmaiņu cēloņi un ietekme uz centralizētās siltumapgādes infrastruktūru. Pētījumā veikts mājsaimniecību sektora raksturojums, un analizēta tā loma centralizētajā siltumapgādē. Atsaucoties uz iedzīvotāju zemo maksātspēju un maksājumu deficītu par piegādāto siltumenerģiju, pamatota nepieciešamība steidzami samazināt siltumapgādes izmaksas. Ņemot vērā to, ka centralizētās siltumapgādes sistēmas ir būvētas lielākam patēriņam nekā tas ir šobrīd, un sagaidāmu apjomīgāku daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku renovācijas procesu realizāciju, uzsvērta nepieciešamība veidot optimālas jaudas un optimāla darbības rādiusa sistēmas. Izanalizējot un izvērtējot pašreizējo situāciju un ņemot vērā tehnoloģiskās iespējas esošo centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai un siltumenerģijas tarifu samazināšanai, konstatēts, ka ir iespējami reāli risinājumi siltumapgādes izmaksu reducēšanai, kuri pamatā būtu orientēti uz siltumenerģijas patēriņa samazināšanu, jo, sasniedzot augstāku efektivitātes pakāpi, katra nākamā tās uzlabošanas pasākuma ekonomiskais rezultāts ir relatīvi mazāks. Pētījumā nelielam savrup esošam daudzdzīvokļu dzīvojamam mikrorajonam ar 3 stāvu apbūvi izveidots centralizētās siltumapgādes restrukturizācijas modelis, kurā apkure un karstā ūdens sagatavošana notiek atdalīti, un pamatots šī modeļa pozitīvais ekonomiskais efekts uz mājsaimniecību budžetu. Ar finanšu analīzi un investīciju atmaksāšanās laika metodi pierādīts, ka ar šādu modeli iedzīvotāji jau dažu gadu laikā gūtu labumu karstā ūdens sagatavošanas aspektā, bet jau uzreiz attiecībā uz neproduktīvo siltumenerģijas zudumu siltumtīklos, kuru izmaksas tiek iekļautas tarifā, ievērojamu samazinājumu.
Atslēgas vārdi ekonomiska siltumapgāde
Atslēgas vārdi angļu valodā economical heat supply
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2013 12:06:39