Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektronika
Nosaukums "Plaukstas detektēšanas un ģeometrisko parametru iegūšanas metožu izpēte un realizācija FPGA"
Nosaukums angļu valodā "Methods and Implementation in FPGA of Palm Detection and Palm Geometrical Parameter Extraction"
Struktūrvienība 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts
Darba vadītājs M.Greitāns
Recenzents prof. P.Misāns
Anotācija Maģistra darbs veltīts personu autentifikācijas precizitātes un ātruma paaugstināšanai biometrijas sistēmās, kuras kā unikālo personu identificējošo parametru izmanto cilvēka plaukstu. Darba uzdevums ir izpētīt un realizēt plaukstas detektēšanas un ģeometrijas parametru iegūšanas metodes, kuras ir ātrdarbīgas un realizējamas programmējamos lo-ģiskos masīvos. Metožu uzdevums ir ieviest papildus drošības līmeni uz plaukstas asinsvadu tīklojumu balstītā biometrijas sistēmā, kā arī autentifikācijas procesā atsijāt līdzīgākos plaukstas attēlus no datubāzes. Lai sasniegtu mērķi tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Izpētīt un novērtēt plaukstas detektēšanas un ģeometrijas parametru iegūšanas metodes. 2. Metožu modelēšana MATLAB vidē. 3. Eksperimentālie pētījumi ar plaukstas attēlu datubāzi. 4. Metožu realizācija FPGA. Darbs sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā tiek apskatītas plaukstas attēlu apstrādes metodes plaukstas lokalizēšanai un zīmīgo punktu iegūšanai. Pētījuma ietvaros izveidota neliela plaukstas attēlu datubāze metožu novērtēšanai. Praktiskajā daļā ir realizēta plaukstas detektēšanas un zīmīgo punktu iegūšanas sistēma FPGA, kura veic savu uzdevumu reālajā laikā. Maģistra darbā iegūtie rezultāti daļēji ir izmantoti publikācijā: Mihails Pudzs, Rihards Fuksis, Rinalds Ruskuls, Davis Barkans, Teodors Eglitis, Modris Greitans - FPGA IMPLEMENTATION OF CMF FOR EMBEDDED PALM BIOMETRIC SYSTEM, kura ir pieņemta prezentēšanai un publicēšanai konferencē EUSIPCO 2013. Darbs izstrādāts Elektronikas un Datorzinātņu institūtā saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētu projektu - Multimodālas biometrijas tehnoloģijas drošai un ērtai personu autentifikācijai (Nr.2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098). Darbs sastāv no 84. lpp., 59. attēliem, 5. pielikumiem un 26. literatūras avota.
Atslēgas vārdi biometrija, plaukstas detektēšana, plaukstas ģeometriskie parametri, FPGA
Atslēgas vārdi angļu valodā biometric, palm detection, palm geometric parameter, FPGA
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2013 09:49:44