Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Pirkšanas lēmuma pieņemšanas procesa optimizēšana nekustamā īpašuma darījumu starpniecībā
Nosaukums angļu valodā Optimization of purchasing decision-making process in real estate brokerage business
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., docente Kristīne Fedotova
Recenzents Mg.oec., A/S Cemex Laura Lielgaidiņa
Anotācija Diplomprojekta tēma - Pirkšanas lēmuma pieņemšanas procesa optimizēšana nekustamā īpašuma darījumu starpniecībā Pētījuma objekts: Nekustamā īpašuma tirgus Atslēgas vārdi: nekustamais īpašums, darījumu starpniecība, lēmuma pieņemšanas process, mārketinga pētījumi, nekustamo īpašumu uzņēmumi. Diplomprojekta apjoms ir 81 lpp. Diplomprojekts sastāv no 4 daļām (Analītiskā daļa, projekta aprēķinu daļa, tehnoloģiskā daļa, darba un dabas aizsardzības daļa), tajā ir 36 tabulas, 31 attēls un 22 formula. Autors izmantoja 31 informācijas avotu, no kuriem: 2 grāmatas, 20 elektroniskie resursi, 9 lekciju materiāli. Analītiskās daļas ietvaros autors veic nekustamā īpašumu tirgus analīzi, konstatē tirgus priekšrocības un trūkumus, apraksta lēmuma pieņemšanas procesa posmus, izvirza mērķa tirgu. Projekta aprēķinu daļā autors liek uzsvaru uz mārketinga pētījumiem, tādiem kā nekustamā īpašuma nozares tirgzinības pētījums, mārketinga kompleksa analīze no patērētāja un uzņēmuma viedokļa, stipro un vājo pušu kontroles karte u.c. pētījumi, lai sīkāk izpētītu nekustamo īpašumu uzņēmuma darbību. Tehnoloģiskajā daļā autors veic aprēķinu par nepieciešamo ienākumu līmeni vienai mājsaimniecībai, lai tā spētu iegādāties nekustamo īpašumu un segt visus nepieciešamos sadzīves izdevumus. Darba un dabas aizsardzības daļā autors apraksta darba aizsardzības organizāciju uzņēmumā, tajā skaitā prasības ēkām, mikroklimatam, ugunsdrošībai un apgaismojumam, kā arī likumdošanu dabas aizsardzības jomā. Secinājumos un priekšlikumos autors apkopo iegūtos rezultātus, kā arī izvirza savus priekšlikumus problēmas risināšanai.
Atslēgas vārdi Nekustamais īpašums, darījumu starpniecība, lēmuma pieņemšanas process, mārketinga pētījumi.
Atslēgas vārdi angļu valodā Real Estate, brokerage, decision making process, marketing research.
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2013 17:18:35