Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Autoceļu uzturēšana ziemas periodā” („Autoceļa P48 Kārsava-Tilža-Dubļukalns posma rekonstrukcija”)
Nosaukums angļu valodā „Road Winter Maintenance” („Reconstruction of Road P48 Karsava-Tilza-Dublukalns Section”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Lekt. B.Jeļisejevs
Recenzents doc. M.Zemītis
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba temats ir Autoceļu uzturēšana ziemas periodā.Apkopota informācija par pašlaik spēkā esošajiem ziemas autoceļu uzturēšanas veicamajiem darbiem, metodēm, tehniku un uzturēšanu ietekmējošajiem faktoriem. Inženierprojekts izstrādāts reģionālās nozīmes valsts autoceļa P48 Kārsava-Tilža-Dubļukalns posma rekonstrukcija, kas savstarpēji savieno Kārsavu un Dubļukalnu.Projektējamā ceļa trases garums sastāda 3.040 km, posma sākuma punkts ir no km 00+60 līdz 31+00.Ceļš projektēts tā, lai tas iekļautos dotajā apvidū, būtu ievēroti drošības pasākum un būtu ērti lietojams autobraucējiem. Projekta mērķis nodrošināt satiksmei atbilstošu segas nestspēju un autobraucēju komfortu. Veikt rekonstrukciju autoceļam, kurš ir sliktā stāvoklī. Grants ceļa vietā izbūvēt asfaltbetona ceļu. Darba apjoms 41 lapa, 26 attēli, 7 tabulas un 14 nosaukumu literatūras avoti.
Atslēgas vārdi autoceļu uzturēšana, P48 rekonstrukcija, ziema.
Atslēgas vārdi angļu valodā Road maintenance, reconstruction of road P48, winter
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2013 22:36:04