Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Komercbankas pakalpojumu pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for improving commercial bank services"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,doc.(prakt.) N.Semjonova
Recenzents Dr.oec.,prof. I.Voronova
Anotācija Diplomprojekta autore: Sarmīte Antonoviča. Diplomprojekta zinātniskā vadītāja: Doc., Mg.oec. N.Semjonova. Diplomprojekta temats: Komercbankas pakalpojumu pilnveidošanas projekts. Diplomprojekta apjoms: 69 lpp. datorsalikumā. Darbs sastāv no četrām daļām: analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās un darba aizsardzības daļas. Darbā ietvertas 25 tabulas, 8 attēli un 6 pielikumi. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 39 izmantotas literatūras avoti. Diplomprojekta izmantotie materiāli: LR normatīvie akti, ekonomiskā satura avīžu raksti, speciālā literatūra, internetā pieejamie materiāli, valsts statistikas dati, uzņēmuma gada pārskati, uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: veikta uzņēmuma iekšējās vides analīze – pētīti uzņēmuma produkti un finanšu rādītāji, veikta uzņēmuma ārējās vides analīze, uzņēmuma salīdzinājums ar konkurentiem. Pētījumu rezultātā tiek izvirzītas galvenās problēmas, kuru atrisināšanai tiek izstrādāti trīs jaunu pakalpojumu ieviešanas priekšlikumi: jaunas norēķinu grupas atvēršana, lojalitātes programma izveidošana, bankas bankomātu ieviešana. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Antonoviča, S. Komercbankas pakalpojumu pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts / Zinātn. vadītāja Semjonova N. – Rokraksts. – Rīga: RTU, 2013. – 69 lp.
Atslēgas vārdi Komercbankas pakalpojumu pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for improving commercial bank services
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2013 09:42:10