Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Transportlīdzekļu pārbūves pakalpojuma kvalitātes pilnveide SIA "Autava"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Vehicle Re-building Service Quality in the "Autava" Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Jānis Vanags
Recenzents Dr.sc.ing.,profesors Jānis Mazais
Anotācija Gorbačs D. Transportlīdzekļu pārbūves pakalpojuma kvalitātes pilnveide SIA „Autava”: Bakalaura darbs / D.Gorbačs, J.Vanags. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2013. – 79 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 69 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 5 tabulas, 16 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 13 avoti latviešu valodā, 20 angļu un 17 krievu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Darba mērķis ir izpētīt transportlīdzekļu pārbūves procesu par refrižeratoru, un izvirzīt priekšlikumus tā kvalitātes pilnveidei. Pirmajā darba daļā autors izpētījis literatūru par kvalitātes izmaksu veidiem un kvalitātes izmaksu vadību, par piegādes ķēžu vadību, par klientu aptaujas veidiem un anketas sastādīšanas posmiem un par sazarotas kļūdu analīzi (FTA). Otrajā darba daļā autors izpētījis vienu no uzņēmuma darbības sfērām – transportlīdzekļu pārbūve par refrižeratoru, tā kvalitātes izmaksas, kvalitātes raksturotājus un to novērtēšanu. Autors veicis klientu aptauju un sazaroto kļūdu analīzi. Trešajā darba daļā autors izstrādājis saldēšanas iekārtu piegādes ķēdi, transportlīdzekļu pārbūves procesa par refrižeratoru tehnoloģiska procesa darbu aprakstu un riska rokasgrāmatu. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir: SIA „Autava” klientu aptaujas un sazarotās kļūdu analīzes rezultātā tika noteikts, ka klienti visvairāk ir neapmierināti ar transportlīdzekļu pārbūves laiku, un ar to, ka refrižeratora temperatūra neatbilst klientu prasītajām normām. SIA „Autava” jāpieņem darbā kvalitātes vadītājs un jāievieš kvalitātes vadības sistēma, lai atbilstoši kontrolētu un vadītu transportlīdzekļu pārbūves par refrižeratoru procesu.
Atslēgas vārdi Kvalitātes izmaksas, transportlīdzekļu pārbūve, klientu aptauja, FTA, SWOT, piegādes ķēde
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality costs, Vechile Re-building, customer survey, FTA, SWOT, supply chain
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2013 19:56:45