Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Risku vadīšanas ekonomiskais pamatojums nekustamā īpašuma darījumos
Nosaukums angļu valodā Economic justification of risk management in real estate transactions
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.math., VZD projektu vadītājs Māris Grīnbergs
Recenzents Dr.oec., Zin.pētn. Svetlana Fjodorova
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Risku vadīšanas ekonomiskais pamatojums nekustamā īpašuma darījumos. Analītiskajā daļā autore apskatīja draudu un risku jēdzienus, to skaidrojums un nozīmi darījumos ar nekustamām precēm. Raksturota draudu klasifikācija uzņēmējdarbībā nekustamo īpašumu jomā, kā arī draudu un varbūtības noteikšana un preventīvās un korektīvās darbības draudu iestāšanās mazināšanai uzņēmējdarbībā nekustamo īpašumu jomā. Autore apskatīja arī draudu radītā kaitējuma novērtēšanas metodoliģija, pielietotā metodes, risku varbūtības tehniski ekonomisko pamatojumu, kur apskatīts struktūras izklāsts un pielietotās metodes. Darba gaitā analītiskajā daļā raksturots nekustamo īpašumu jēdziens un nekustamo īpašumu preču tirgus veidi, nekustamo īpašumu tirgus attīstība Latvijā, kā arī nozīmīgākie nekustamo īpašumu apsaimniekošanas draudi. Otrā, projektu aprēķinu daļa veltīta tehniski ekonomisko un sociālo draudu identifikācijas pārskatam, draudu iestāšanās varbūtības un to izraisīto seku izvērtējumam, kā arī apdrošinātāju kompāniju tirgus izpētei nekustamo īpašumu apdrošināšanas pakalpojumu iepirkšanai. Tehnoloģiskajā daļā veikts dzīvokļa apdrošināšanas vērtības palielināšanas tehnoloģiskais pamatojums, kā arī apdrošināšanas prēmijas samazināšana dzīvoklī. Dabas un darba aizardzības daļā raksturoti darba aizardzības pasākumi būvniecības procesos. Diplomprojekta apjoms 95. lpp., darbs sastāv no 4 daļām un grafiskās daļas uz 28 lapām.
Atslēgas vārdi risku vadīšana, nekustamā īpašuma darījumi, ekonomiskais pamatojums
Atslēgas vārdi angļu valodā risk management, real estate transaction, economic justification
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2013 16:10:33