Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Siltummaiņu ražotnes – noliktavas produkcijas uzskaites sistēmas ieviešana un funkcionēšanas novērtējums.
Nosaukums angļu valodā Introducing and Evaluating the Functionality of the Inventory System of a Heat Exchanger Plant -Warehouse.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs docente Margarita Urbaha
Recenzents docents Viktors Feofanovs
Anotācija Bakalaura darbs Siltummaiņu ražotnes noliktavas produkcijas uzskaites sistēmas ieviešana un funkcionēšanas novērtējums ir veltīts krājumu uzskaitei, jo katrā uzņēmumā nepieciešamas novērst krājumu pazušanu un nepieciešams zināt to atlikumu. Pareiza automatizēta krājumu uzskaite sniedz iespēju palielināt ražošanas un pārdošanas apjomus, kā arī peļņu. Darba pirmajā daļā tiek analizētas dažādās krājumu uzskaites metodes un tām raksturīgās īpatnības. Svarīga loma preču uzskaites procesā ir pareizai uzskaites kontrolei. Nepieciešams pareizi sadalīt pienākumus, lai samazinātu mantas piesavināšanās iespējamību. Projekta daļā autors piedāvā uzņēmumā ieviest preču uzskaites sistēmu. Šajā daļā tiek analizēta siltummaiņu uzbūve un to darbības principi, kam seko nomenklatūras izveide. Nomenklatūras kodi tiek veidoti, kā gatavajai produkcijai, tā arī tās komplektējošajām detaļām, tādējādi tiek izveidota vienota nomenklatūras sistēma un visa krājumu uzskaite tiek automatizēta. Darba trešajā daļā tiek analizēta krājumu uzskaite uzņēmumā. Tiek pētītas gatavās produkcijas marķēšana, materiāla pieņemšanas un pārbaudes īpatnības, kas attiecas uz krājumu uzskaiti. Tiek analizēts, kurā brīdī uzskaites sistēmā nepieciešams pievienot jauno krājumu vai gatavās produkcijas partiju. Darba noslēgumā tiek veikta sistēmas funkcionēšanas novērtēšana, kurā tiek veikta sistēmas pareizas darbības pārbaude un tiek aprēķināts ietaupītais laiks pēc sistēmas ieviešanas. Lai spētu ātrāk noteikt gatavās produkcijas atrašanās vietu, būtu nepieciešams ieviest noliktavas plauktu nomenklatūru trīs dimensijās: rinda, plaukts un stāvs. Inventarizācijas atvieglošanai būtu nepieciešams katrai nomenklatūras grupai izveidot savu svītrkodu un ar portatīvā datu termināla palīdzību veikt uzskaiti, kas arī noderētu gatavās produkcijas atrašanās vietas noliktavā noteikšanai. Darba kopapjoms ir 58 lapaspuses, kurās ir iekļautas 14 tabulas, 4 formulas un 7 attēli. Ir izmantoti 11 literatūras avoti un izveidoti 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi Nomenklatūras sistēma preču uzskaite
Atslēgas vārdi angļu valodā Inventory system
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2013 10:44:26