Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Uzņēmuma attīstības projekts”
Nosaukums angļu valodā „The development project for a company”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., lekt. I.Andersone
Recenzents Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta autore: Una Katlapa Diplomprojekta zinātniskā vadītāja: Dr.oec., lekt. I.Andersone. Diplomprojekta temats: Uzņēmuma attīstības projekts. Diplomprojekta apjoms: 83 lpp. datorsalikumā. Darbs sastāv no piecām daļām: analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Darbā ietvertas 29 tabulas, 30 attēli un 11 pielikumi, 2 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 21 izmantotas literatūras avoti. Diplomprojekta izmantotie materiāli: vispārējā un speciālā ekonomiskā literatūra, Latvijas Republikas likumi, oficiālas statistikas dati, uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: veikta uzņēmuma darbības vides analīze, analizētas uzņēmuma stipras un vājas puses, novērtētas uzņēmuma apkārtējas vides iespējas un draudi, izvērtēta uzņēmuma finansiālā darbība. Pētījumu rezultātā tiek izvirzītas problēmas, kuru atrisināšanai tiek izstrādāti trīs uzņēmuma attīstības priekšlikumi: ieviest jaunu produktu, pakalpojumu un izstrādāt klientu piesaistes projektu, kas paplašinās esošo piedāvājumu klāstu un palielinās konkurētspēju un tirgus daļu. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Katlapa U. Uzņēmuma attīstības projekts: Diplomprojekts. / Zinātn. vadītāja Andersone I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012.
Atslēgas vārdi Uzņēmums, attīstība, peļņa, plāns, izdevumi, ieņēmumi, analīze, aprēķins, klientu piesaiste.
Atslēgas vārdi angļu valodā The company, development, profit, costs, revenues, analysis, assessment,
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2013 22:07:59