Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Satiksmes drošības uzlabošanas analīze un risinājumi Jēkabpils pilsētā” („Rīgas ielas rekonstrukcija”)
Nosaukums angļu valodā „Analysis of Traffic Safety Improvement and Solutions in Jekabpils” („Reconstruction of Riga Street”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Lekt. B.Jeļisejevs
Recenzents inž. J.Smirnovs
Anotācija Bakalaura darbā Satiksmes drošības uzlabošanas analīze un risinājumi Jēkabpils pilsētā ir apskatīta esošā transporta infrastruktūras situācija Jēkabpils pilsētā un satiksmes organizācijas attīstība. Bakalaura darbā ir veikta Jēkabpils ielu izpēte, dots to raksturojums. Analizēti ceļu satiksmes negadījumu statistikas dati. Pielietojot vizuālo metodi, apsekotas pilsētas maģistrālās un centrālās ielas. Izvērtēti apstākļi, kas apgrūtina autotransporta un gājēju satiksmi. Darbā analizēti pilsētas intensīvākie krustojumi un izvērtēts satiksmes drošības līmenis, aprēķinot negadījumu koeficientu. Doti problēmu vērtējumi, secinājumi, sniegti ierosinājumi, priekšlikumi par iespējamiem transporta kustības organizācijas un satiksmes drošības uzlabojumiem Jēkabpils pilsētā. Bakalaura darba apjoms 41 lpp. Darbs satur 25 attēlus, 3 tabulas, tajā izmantoti 10 literatūras avoti. Inženierprojekta tēma Rīgas ielas rekonstrukcija. Ielas posma būvprojekts izstrādāts atbilstoši Latvijas Valsts standartiem un normatīvajiem aktiem. Inženierprojekta ietvaros veikta braukšanas apstākļu, satiksmes intensitātes un satiksmes drošības izpēte. Veikts ceļa seguma un būvdarbu izmaksu aprēķins. Inženierprojekta apjoms ir 107 lpp, tas satur 21 attēlu, 13 tabulas un 27 rasējumus, tajā izmantoti 34 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Satiksmes drošība
Atslēgas vārdi angļu valodā Traffic safety
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2013 09:08:59