Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Mājokļu vērtēšana hipotekārās kreditēšanas vajadzībām
Nosaukums angļu valodā Assessment of dwellings for the needs of mortgage lending
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Jānis Vanags
Recenzents VZD, Mg.math. Māris Grīnbergs
Anotācija Diplomprojekta tēma ir „Mājokļu vērtēšana hipotekārās kreditēšanas vajadzībām”. Diplomprojekts sastāv no četrām galvenajām daļām: analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas. Analītiskajā daļā tiek sniegta nekustamā īpašuma jēdziena un hipotekārā kredīta satura un būtības analīze, nekustamā īpašuma tirgus attīstība Latvijā un to ietekmējošie faktori. Autore veic nekustamā īpašuma vērtēšanas sistēmas izpēti Latvijā, kā arī skata un analizē vērtēšanas metodoloģiju. Projekta aprēķinu daļa sastāv no nekustamā īpašuma vērtēšanas procedūras apskates, kā arī vērtēšanas atskaites analīzes. Tehnoloģiskajā daļā tiek izstrādāts nekustamā īpašuma tirgus vērtības atzinums bankas vajadzībām. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek veikts Bankas nodaļas darba vides riska faktoru novērtējums, noteikti iespējamie darba vides riska faktori un izstrādāti nepieciešamie darba aizsardzības pasākumi, aprēķinātas izmaksas darba vides riska faktoru samazināšanai. Diplomprojektā ir 82 lapas. To veido ievads, 4 nodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Diplomprojektā ir 7 tabulas,8 attēli, 2 pielikumi, izmantoti 35 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Nekustamais īpašums, vērtējums, hipotekārais kredīts, mājoklis, atzinums, standarti, banka
Atslēgas vārdi angļu valodā Real estate, valuation, mortgage lending, housing, opinion, standards, the bank
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2013 19:20:53