Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Kriptogrāfijas analīze Java tehnoloģijās
Nosaukums angļu valodā Analysis of Cryptography in Java Technologies
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Dr.sc.ing., asoc. prof. P.Rusakovs
Recenzents SIA „ABC software” IT projektu vadītājs, Dr.sc.ing. V.Zabiņako
Anotācija Šis darbs veltīts Java kriptogrāfijas arhitektūras (JCA) analīzei. Kriptogrāfija ir svarīga pētījumu joma datorzinātnē, kura ļauj cilvēkiem nodibināt savstarpēju uzticību elektroniskā vidē. Ņemot vērā Java platformas popularitāti un kriptogrāfijas nozīmi, autors uzskata, ka nepieciešams veikt pētījumu šajā jomā, lai gūtu priekšstatu par kriptogrāfijas realizāciju Java platformā. Darbā izpētīti un ar uzskatāmiem piemēriem nodemonstrēti galvenie JCA elementi: kriptogrāfijas dzinēju klases un kriptogrāfijas objekti. Tika aprakstīts JCA sniedzēju arhitektūras darbības princips, Java platformā pieejamie kriptogrāfisko servisu sniedzēji un to piedāvātās algoritmu implementācijas, kā arī ārējo kriptogrāfisko servisu sniedzēju pieslēgšanas iespējas Java platformai. Tika salīdzināts un novērtēts Java platformas un ārējā kriptogrāfijas servisu sniedzēja Bouncy Castle kriptogrāfijas iespēju klāsts. Eksperimentāli tika salīdzinātas kriptogrāfijas sniedzēju SunJCE un Bouncy Castle implementācijas populāriem šifrēšanas algoritmiem AES, Blowfish un DES. Salīdzināšana notika pēc laika, kas nepieciešams, lai šifrētu noteikta apjoma tekstu. Eksperimenta rezultātā autors secināja, ka viena algoritma implementāciju ātrdarbība dažādos sniedzējos var būtiski atšķirties, tāpēc jānovērtē, cik svarīga ir algoritmu ātrdarbība konkrētajā situācijā, un, ja nepieciešams, veikt salīdzinājumu starp pieejamajām algoritmu implementācijām, lai atrastu vispiemērotāko. Tika radīti ieteikumi ārējo kriptogrāfijas servisu sniedzēju implementāciju lietošanai. Autors rekomendē izmantot sniedzēju Bouncy Castle, situācijās, kad nepieciešams lietot Blowfish un DES algoritmu implementācijas. Bakalaura darbā ir 58 lappuses, 31 attēls, 15 tabulas, 1 pielikums un 23 nosaukumu informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Java kriptogrāfija arhitektūra analīze dzinēja klases servisu sniedzēji bouncy castle
Atslēgas vārdi angļu valodā Java Cryptography architecture analysis engine class service provider bouncy castle
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2013 18:26:28