Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanas analīze Latvijas muitā”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Prevention of Customs Offences in Latvian Customs”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Recenzents A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Diplomdarba tēma ir Muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanas analīze Latvijas muitā. Muitas noteikumu pārkāpumu apkarošanas un novēršanas loma LR muitas kontroles nodrošināšanā arvien pieaug. Pateicoties Latvijas ideālajam ģeogrāfiskajam stāvoklim starptautiskās tirdzniecības attīstība var būtiski palielināt valsts ieņēmumu apjomu no preču ievešanas, kuras apliekamas ar nodokļiem. Tomēr jāņem vērā, ka šie tirdzniecības ceļi pievilinās arī kontrabandas pārvadātājus un nelegālu organizāciju darboņus, kuri centīsies izmantot tranzīta kravas gan austrumu, gan rietumu virzienā kontrabandas preču pārvadāšanai. Diplomdarba mērķis ir izvērtēt muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanu Latvijas muitā un uz analīzes pamata izstrādāt priekšlikumus. Izejot no darba mērķa ir izvirzīti sekojoši diplomdarba uzdevumi: • analizēt muitas funkcijas un politikas īstenošanu; • analizēt muitas pārkāpumu rezultātā nodarītos kaitējumus sabiedrībai; • analizēt muitas darbinieku izmantojamās tiesības muitas noteikumu pārkāpumu novēršanai; • analizēt VID Muitas pārvaldes noteikumu pārkāpumu atklāšanas darba galvenos paņēmienus un atklāto pārkāpumu rādītājus; • analizēt muitas risku pārvaldības sistēmas pārkāpumu atklāšanas efektivitāti; • izstrādāt priekšlikumus muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanā un novēršanā. Atbilstoši darbam izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem tiek veidota diplomdarba struktūra. Diplomdarba pirmajā nodaļā tiek apskatīts muitas funkcijas un muitas politikas īstenošana. Diplomdarba otrajā nodaļā tiek izanalizēts muitas noteikumu pārkāpumu faktoru radītais drauds sabiedrībai. Diplomdarba trešajā nodaļā tiek analizētas muitas darbinieku likumīgi izmantojamās tiesību normas muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanā. Tiek analizēta informācijas iegūšana, apstrāde un riska faktoru noteikšana muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanā, kā arī VID Muitas pārvaldes konstatētie pārkāpumi un noziedzīgie nodarījumi muitas lietu jomā. Diplomdarba ceturtajā nodaļā tiek analizēta muitas risku pārvaldības sistēmas pārkāpumu atklāšanas efektivitāte. Diplomdarba piektajā nodaļā tiek analizēta transportlīdzekļu, kravu un preču kontroles pilnveidošana muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanā. Diplomdarbs sastāvs: 5 nodaļas, 74 lappuses, 19 attēli, 7 tabulas, 39 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi muita noteikumu pārkāpumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Customs regulations violation detection
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2013 17:28:16