Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Uzņēmuma attīstības projekts”
Nosaukums angļu valodā “Company development project”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. N.Balabka
Recenzents Mg.oec., lekt. K.Marinska
Anotācija Diplomprojekta autore: Ieva Siliņa. Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg.oec., lekt. N.Balabka. Diplomprojekta tēma: Uzņēmuma attīstības projekts. Diplomprojekta mērķis : izstrādāt uzņēmuma K/S Rācenis attīstības projektu. Darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1.Izpētīt K/S Rācenis saimniecisko darbību; 2.Izvirzīt priekšlikumus attīstības projektam; 3.Izstrādāt projekta organizatorisko un finanšu pamatojumu; 4.Veikt finanšu rādītāju analīzi; 5.Veikt darba vides risku novērtējumu uzņēmumā; 6.Izteikt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus. Darbs apjoms: 91 lpp., 14 attēli, 45 tabulas un 26 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 28 izmantojamie literatūras avoti. Diplomprojekta izstrādē izmantota vispārēja un speciāla literatūra, Latvijas normatīvie akti, interneta resursi un K/S Rācenis uzņēmuma grāmatvedības dati. Diplomprojekta rezultāts : apskatīta K/S Rācenis saimnieciskā darbība un izvirzīti trīs priekšlikumi uzņēmuma attīstības projektam. Izstrādāts projekta organizatoriskais un finanšu pamatojums.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma attīstības projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Company development project
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2014 13:10:08