Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Tūrisma uzņēmējdarbības ekonomiskie modeļi Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Economic models of the tourism industry in Latvia"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Recenzents Dr.oec.,doc. R.Greitāne
Anotācija Pētījuma ietvaros tika atplūkots viens no tūrisma veidiem - medicīnas tūrisms, kura mērķis ir uzlabot organisma vispārējo stāvokli un labsajūtu, profilaksi, ārstēšanu un rehabilitāciju. Pasaulē ir vērojama izteikta pacientu plūsma medicīnisko pakalpojumu saņemšanai ārpus valsts robežām. Šis tūrisma veids būtu sevišķi jāattīsta Latvijā, jo medicīniskais personāls ir ieguvis konkurētspējīgu izglītību, kā arī Latvijā var tikt piedāvāti daudzpusīgi medicīniskie pakalpojumi. Pētījuma objekts ir tūrisma uzņēmējdarbība. Pētījuma priekšmets ir tūrisma uzņēmējdarbības ekonomiski modeļi Latvijā. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt ārstniecības iestādes uzņēmuma attīstības modeli, kas balstīts uz ārzemju tūristu piesaisti. Maģistra darba uzdevumi:veikt tūrisma jēdziena un tūrisma nozares analīzi, aplūkot tūrisma nozari reglamentējošos normatīvos aktus, izanalizēt tūrisma nozares lomu Latvijas ekonomiku, veikt medicīnas tūrisma nozares analīzi un noteikt faktorus, kas ietekmē medicīnas tūrisma attīstību Latvijā, aplūkot tūrisma ekonomiskos modeļus, izstrādāt ārstniecības iestādes attīstības modeli un pielietot to uzņēmumā "Dental tour". Hipotēze uzņēmuma stabila attīstība iespējama gadījumā, ja uzņēmums, izstrādājot savu attīstības modeli, ņem vērā kā ārējos, tā iekšējos faktorus. Darba apjoms ir 88.lpp. Darbā ir 31. attēls, 10 tabulas un tika izmantot 41 literatūras avots.
Atslēgas vārdi Medicīnas tūrisms, tūrisma ekonomiskie modeļi
Atslēgas vārdi angļu valodā Medical tourism, tourism economical models
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2013 09:19:27