Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma ”Crans Luxury Lodges” darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā The Project of operation improvement in the company “Crans Luxury Lodges”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Prakt.doc., Mg.oec. J. Jakubāne
Recenzents Prakt.doc., Mg.oec. I. Ezera
Anotācija Diplomprojekta tēma: Uzņēmuma Crans Luxury Lodges darbības pilnveidošanas projekts. Darbs sastāv no piecām daļām. Analītiskajā daļā tiek aplūkota Šveices uzņēmējdarbības vide un tūrisma un viesmīlības nozares attīstība. Tiek apskatīta uzņēmuma Crans Luxury Lodges darbība un aprēķināti un novērtēti tā finanšu rādītāji. Tiek noteiktas galvenās problēmas uzņēmumā un izvirzīti priekšlikumi to risināšanai. Projekta aprēķinu daļā tiek izstrādāti trīs projekti uzņēmuma pilnveidošanai un galveno problēmu risināšanai: izmaksu samazināšanas projekts, kontroles pasākumu ieviešanas projekts un viena viesu nama pārdošanas projekts. Tehnoloģiskajā daļā tiek uzlabota uzņēmuma mājas lapa un veidotas cenu pazemināšanas akcijas portālā booking.com, uzņēmuma redzamības palielināšanai interneta vidē. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek apskatīta darba aizsardzības likumdošana Šveicē, izvērtēti darba vides riski un sniegti priekšlikumi to samazināšanai. Grafiskajā daļā tiek attēloti diplomprojekta galvenie analīzes rezultāti un darba secinājumi. Diplomprojekta kopējais apjoms ir 76 lpp., tajā ir ietvertas 18 tabulas, 43 attēli, 8 formulas. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Diplomprojekta grafiskā daļa sastāv no 17 ilustrējošiem attēliem un tabulām. Darba izstrādei ir izmantoti 27 literatūras un informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Šveice, viesmīlības uzņēmums, darbības pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Switzerland, hospitality entreprise, operation improvement
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2013 13:06:12