Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Klientu apkalpošanas problēmas un to pilnveidošana, modernizējot informācijas tehnoloģiju risinājumus starptautiskos loģistikas uzņēmumos”
Nosaukums angļu valodā “Customer Service Problems and CS Development by Modernizing Information Technology Solutions for International Logistics Companies”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Dmitrijs Solovjovs
Recenzents SIA "DANONE Baby Nutrition" projektu vadītājs - Baltija, Vācija, Baltkrievija Ainārs Ābele
Anotācija Kristapa Lāča maģistra darbam Klientu apkalpošanas problēmas un to pilnveidošana, modernizējot informācijas tehnoloģiju risinājumus starptautiskos loģistikas uzņēmumos maģistra profesionālā grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai. Darba mērķis ir uzlabot esošos informācijas tehnoloģijas risinājumus loģistikas pakalpojumu sniedzēju darba ikdienā, kā arī izstrādāt bāzi jaunam informāciju tehnoloģiju risinājumam klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai loģistikas uzņēmumos. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, ir izvirzīti sekojoši uzdevumi - raksturot klientu apkalpošanu, tās standartus, apzināt esošus informācijas tehnoloģiju risinājumus klientu apkalpošanā starptautiskā loģistikā, prast noteikt nepilnības loģistikas pakalpojumu sniedzēju klientu apkalpošanā, kā arī bija jārod konkrētus risinājumus klientu apkalpošanas uzlabošanai ar informācijas tehnoloģiju risinājumu palīdzību, uzlabojot jau esošus risinājumus un izveidojot pamatu jaunam risinājumam. Darba izstrādes gaitā autors aplūkojis klientu apkalpošanu, noteicis tas nepilnības starptautisku loģistikas pakalpojumu sniedzēju klientu apkalpošanā. Nepilnību novēršanai darba autors izstrādājis vairāku esošu informācijas tehnoloģiju risinājumu uzlabojumus, kā arī izveidojis pamata bāzi jauna informācijas tehnoloģiju risinājuma izveidošanai, ar kura palīdzību būtu iespējams operatīvi apstrādāt ienākošo un izejošo informāciju, padarot to kvalitatīvāku un uzlabojot klientu apkalpošanas līmeni. Darbā ir 3 nodaļas, 81 lappuses, 23 attēli, 17 tabulas, 27 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi klients, klientu apkalpošana, informācijas tehnoloģijas, starptautiskā loģistika
Atslēgas vārdi angļu valodā customer, customer service, information technologies, international logistics
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 17.12.2013 09:19:17