Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ražošanas uzņēmumu izmaksas un to samazināšana
Nosaukums angļu valodā Production costs for businesses and their reduction
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., asoc.prof. L.Vasiļjeva
Recenzents Mg.oec., doc. J.Mežiels
Anotācija Bakalaura darbs „Ražošanas uzņēmuma izmaksas un to samazināšana” veikts latviešu valodā. Bakalaura darba apjoms ir 65 lappuses, darbā ir izmantotas 24 tabulas, 8 formulas, 7 attēli, 18 izmantotās literatūras avoti. Darbs sastāv no divām daļām; teorētiskās apskatu daļas kā arī pētījumu un aprēķinu daļas. Teorētiskā daļa sastāv no 4 nodaļām un 2 apakšnodaļām, praktiskā daļa sastāv no 2 nodaļām. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt ražošanas uzņēmuma izmaksas, to veidus, klasifikāciju kā arī izstrādāt ekonomiski pamatotus ražošanas uzņēmuma „Gamma-a” izmaksu samazināšanas virzienus. Bakalaura darba galvenie rezultāti ir: samazinātas kopējās ražošanas izmaksas uzņēmumā „Gamma-a” par 5%, palielināts ražošanas apjoms par 7% gadā kā rezultātā samazinātas ražošanas izmaksas uz 1 vienību, samazinātas kopējās administrācijas izmaksas par 2,08%, kopējās uzņēmuma izmaksas samazinātas par 11,4%.
Atslēgas vārdi izmaksu samazināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā costs reductions
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2013 15:52:46