Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma darbības rezultātu novērtēšana
Nosaukums angļu valodā Evaluation of company"s business performance
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
Recenzents Mg.oec., lekt. K.Marinska
Anotācija Bakalaura darba tēma ir Uzņēmumu darbības rezultātu novērtēšana. Šī darba mērķis ir novērtēt vadošo alkoholisko dzērienu ražotāju, uzņēmumuAS Latvijas Balzams finansiālo situāciju un stabilitāti, noteikt tā potenciālu un attīstības tendences, kā arī salīdzināt ar konkurentiem. Bakalaura darba struktūra sastāv no ievada, analītiskās apskata daļas, pētījumu un aprēķinu daļas, nobeiguma, bibliogrāfiskā saraksta,kā arī pielikumiem. Analītisko apskata daļu veido 6 nodaļas, tajāsir aplūkota uzņēmuma darbības rezultātu novērtēšanas būtība, izmantojamās analītiskās metodes, finansiālā pārskata nozīme un to rādītāji. Darba pētījumu un aprēķinu daļa sastāv no 8 nodaļām. Daļas ietvaros tika sniegts uzņēmuma AS Latvijas Balzams vispārējs raksturojums un, pamatojoties uz analītiskajā daļā izanalizēto teorētisko literatūru, tika noteikta konkurences analīze nozares ietvaros, veikta M. Portera piecu spēku modeļa konkurences analīze, aplūkoti nozares iesniegtie gada pārskatu neto apgrozījuma rādītāji, kā arī aplūkota konkurence starp citiem ražotājiem, importēto un eksportēto daudzumu. Izmantojot gan horizontālo , gan vertikālo analīzes metodi bilancei un nosakot finanšu koeficientus, tika veikta uzņēmuma finanšu analīze par laika periodu no 2010.-2012.gadam. Darba nobeigumā tika apkopoti secinājumi no veiktās finanšu analīzes un konkurences novērtējuma, kā arī izvirzīti priekšlikumi problēmu novēršanai. Darba apjoms ir 66 lappuses (neieskaitot pielikumus), un tajā ir iekļauti 10 tabulas, 10 attēliun 24 formulas. Bakalaura darba izstrādes gaitā tika izmantoti 16 literatūras avoti. Darba beigās pievienoti 6 pielikumi.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma darbības rezultātu novērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Evaluation of company"s business performance
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2013 14:43:59