Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Neatbilstoša produkta vadības pilnveide A/S "Aldaris"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Non-conforming Product Management in the JSC "Aldaris"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Jānis Pildavs
Recenzents Mg.oec., lektore Raimonda Liepiņa
Anotācija Gaile I. Neatbilstoša produkta vadības pilnveide A/S Aldaris: Bakalaura darbs / I. Gaile, J. Pildavs. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalauru profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2013. 67 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valdoā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 66 lpp., tajā ir iekļauti 22 attēli un 7 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 26 avoti latviešu un 21 avots angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un izanalizēt neatbilstoša produkta vadību A/S Aldaris, kas ļautu noteikt risinājumus tā pilnveidei. Pirmajā daļā ir apskatīts kvalitātes jēdziens, kvalitātes vadības sistēma un organizācijas ieguvumi to ieviešot, kā arī neatbilstošs produkts un neatbilstoša produkta vadība. Darba otrajā daļā ir veikts vispārīgs uzņēmuma raksturojums, apskatot uzņēmuma vēsturi, notiekošos procesus un kvalitātes vadības sistēmu, kā arī ir veikts neatbilstoša produkta vadības novērtējums uzņēmumā, kura laikā tika konstatētas vairākas nepilnības. Savukārt trešajā daļā tiek aprakstīti darba autores sniegtie neatbilstoša produkta vadības pilnveides ieteikumi atklāto neatbilstību risināšanai un novērtēti pilnveides risinājumu iespējamie ieguvumi. Neatbilstoša produkta vadības pilnveide uzņēmumā ļautu uzlabot neatbilstošu produktu vadību kopumā, kā arī tiktu samazināta iespējamība, ka pie klientiem un patērētājiem nonāk neatbilstošs produkts.
Atslēgas vārdi Neatbilstoša produkta vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā Non-conforming product management
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2013 16:59:04