Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Vieglo automobiļu multimodālo tranzīta pārvadājumu attīstības perspektīvas”
Nosaukums angļu valodā “Development Prospects of Multi-Modal Transit Transport of Passenger Cars”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Asoc.prof. D.Solovjovs
Recenzents Lekt.J.Kuškins
Anotācija Diplomprojekta Vieglo automobiļu multimodālo tranzīta pārvadājumu attīstības perspektīvas autore ir Nadežda Voicehovska. Zinātniskais vadītājs: Asociētais profesors, Dr.oec. Dmitrijs Solovjovs. Diplomprojektā tiek analizēti jauno vieglo automobiļu multimodālie pārvadājumi no Eiropas valstīm uz Centrālo Āziju tranzīta caur Baltijas valstīm. Autore analizē multimodālos pārvadājumus un ar kādu transporta veidu tos var veikt, transportējot vieglos automobiļus. Uzmanība tiek pievērsta Centrālās Āzijas tirgum un Neatkarīgās Valstu Sadraudzības analīzei. Tiek analizēti uzņēmuma SIA GEFCO Baltic jauno vieglo automobiļu transportēšanas veidi un piedāvāti multimodālie risinājumi caur Baltijas valstīm. Rezultātā tiek apskatītas attīstības perspektīvas šajā sfērā, piedāvājot izmantot jaunas datorprogrammas multimodālo pārvadājumu organizēšanai, lai vieglo automobiļu pārvadājumu sfēra attīstās straujāk. Darbs sastāv no 65 lappusēm, 14 tabulām, 25 attēliem un 68 literāriem avotiem, ieskaitot elektroniskus resursus un publikācijas. Atslēgas vārdi: vieglo automobiļu pārvadājumi, Centrālās Āzijas reģions, multimodālie pārvadājumi, tranzīts, Baltijas valstis.
Atslēgas vārdi vieglo automobiļu pārvadājumi, Centrālās Āzijas reģions, multimodālie pārvadājumi, tranzīts, Baltija
Atslēgas vārdi angļu valodā transport of motor car, Central Asian region, multimodal transport, transit, Baltic States
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2013 10:28:41