Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Investīciju piesaiste uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai”
Nosaukums angļu valodā „Attracting investments to increase the competitiveness of a company”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. I.Voronova
Recenzents Mg.oec., lekt. K.Gorbunova
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba autore: Evita Broka Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: profesore, Dr.oec.Irina Voronova Bakalaura darba tēmas nosaukums ir Investīciju piesaiste uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai. Bakalaura darba apjoms: Darbs sastāv no 2 nodaļām, kas kopā ir 73 lapas. Darbā iekļauti 5 attēli, 24 tabulas un 21 formula. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā autore pēta investīciju lomu Latvijas ekonomikā. Tiek noskaidrota investīciju būtību, raksturoti investīciju veidi Latvijā, analizēti investīciju piesaistes ietekmējošie faktori, pētīta valsts investīciju un ārvalstu investīciju dinamika Latvijā 2004.-2012.gados, analizēta investīciju loma uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanā.Nodaļā tiek apskatīta investīciju efektivitātes aprēķināšanas metodes un lēmumu pieņemšanas process. Praktiskajā daļā tiek izvērtēta uzņēmuma finansiālā situācija pēc teorētiskajā daļā aplūkotajiem kritērijiem un formulām. Darba gaitā tika izpētītas iespējamās investīciju iespējas, to priekšrocības un trūkumi, kā rezultātā priekšroka tiek dota finašu līzingam. Izmantojot HAM metodes kritērijus tiek izvēlēta ražošanas iekārta un atbilstošākais investīciju veids. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darba izstrādei tika analizētas mācību grāmatas, finanšu literatūra, dažādu speciālistu publikācijas, kā arī uzņēmumu un valsts iestādes mājas lapas. Secinājumi un priekšlikumi apkopoti darba beigās. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Broka E. Investīciju piesaiste uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Voronova I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2013. 73 lpp.
Atslēgas vārdi investīciju piesaiste, HAM, investīcijas,poligrāfija
Atslēgas vārdi angļu valodā attraction of investments,AHP,investments,printing industry
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2013 23:12:43