Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana lielgabarīta metāla konstrukciju ražotnēs
Nosaukums angļu valodā Development of Labour Protection System for Large Metallic Construction Plants
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Doc. J.Bērziņš
Recenzents Prof. J.Ķipsna
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba autors: Olga Timošuka Maģistra darba vadītājs: Doc., Mg.sc.ing. Jānis Bērziņš Maģistra darba tēma: „Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana lielgabarīta metāla konstrukciju ražotnēs” Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 89 lapām. Maģistra darbs satur 50 attēlus, 7 tabulas, 1 aprēķinu formulu. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba literatūras sarakstā ir ietverti 43 informācijas avoti. Darbā izmantotie materiāli: darba aizsardzības likums un atbilstošie Ministru Kabineta noteikumi, valsts darba inspekcijas statistikas dati, speciālā literatūra darba aizsardzības jomā, iekšējā uzņēmuma dokumentācija, interneta resursi. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Darba vides riska novērtēšana 2 profesiju pārstāvjiem (metāla konstrukciju atslēdzniekiem un metinātājiem). Teorijas analīze par darba vides riska faktoru ietekmi uz metālapstrādes nozarē nodarbināto veselību. Tika veikta aptauja un datu analīze, ar mērķi apzināt darba vides riska faktorus, strādājošiem ražošanas sfērā. Anketā ir ietverti jautājumi par darba aizsardzības prasībām darbavietās, par darba organizāciju, instrumentiem. Anketa satur arī Slodzes galveno rādītāju metodes (SGR-A) jautājumus. Tika veikta kvalitatīva darba vides riska faktoru novērtēšana 2 profesiju pārstāvjiem (metāla konstrukciju atslēdzniekiem un metinātājiem), izmantojot Somijas 5 ballu matricu un preventīvo pasākumu darba vides riska samazināšanai vai novēršanai izstrāde. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Timošuka O. „Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana lielgabarīta metāla konstrukciju ražotnēs” Maģistra darbs/ Darba vadītājs J.Bērziņš - Datorsalikums - Rīga: RTU, 2013. - 89 Lpp. Atslēgas vārdi: metālapstrāde, darba vides riska faktori, lielgabarīta metāla konstrukcijas.
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: metālapstrāde, darba vides riska faktori, lielgabarīta metāla konstrukcijas.
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: metal-working manufacturing, the risk factors in the work environment, large metal structu
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2013 12:58:52