Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Ražošanas uzņēmuma darbinieku motivācijas sistēmas pilnveidošanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for improving the employee motivation system of a production company”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., pr.doc. I.Ezera
Recenzents Mg.oec., lekt. L.Kamola
Anotācija Diplomprojekta autors: Ģirts Podnieks Diplomprojekta zinātniskā vadītāja: Mg.oec., pr. doc. Ilona Ezera Diplomprojekta temats: Ražošanas uzņēmuma darbinieku motivēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts Diplomprojekta apjoms: 60 lapas, kurās ietvertas 19 tabulas, 25 attēli un 22 formulas. Darba analītiskā daļa sastāv no 4 nodaļām, projekta aprēķinu daļa no 3 nodaļām un 4 apakšnodaļām, tehnoloģiskā daļa no 3 daļām un darba un dabas aizsardzības daļa no 1 nodaļas. Diplomprojekta izmantotie materiāli: speciālā un vispārējā literatūra par ekonomiku un finansēm, Latvijas Republikas likumi un statistikas dati, dažādi elektroniskie resursi, komercsabiedrības iekšējā informācija kopā 20 literatūras avoti. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Darba analītiskajā daļā tiek sniegta vispārīga informācija par uzņēmumu. Projekta aprēķinu daļā ir izstrādāti trīs priekšlikumi SIA Dona darbinieku motivēšanas sistēmas pilnveidošanas projektam. Tehnoloģiskajā daļā tiek izstrādāts plānoto darbu izpildes grafiks un plānoto darbu kalandārais grafiks ar Microsoft Project programmas palīdzību. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek izveidots darba aizsardzības pasākumu plāns.
Atslēgas vārdi Ražošanas uzņēmuma darbinieku motivēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for improving the employee motivation system of a production company
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2013 12:36:16