Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Piemērota grunts materiāla modeļa izvēle grunts atbalsta konstrukciju aprēķinā"
Nosaukums angļu valodā "Appropriate soil material model for soil retaining structures calculation"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs K.Bondars
Recenzents J.Marnauza
Anotācija ŠTERNS Kristaps. Piemērota grunts materiāla modeļa izvēle grunts atbalsta konstrukciju aprēķinā: maģistra darbs Rīga, Rīgas Tehniskā universitāte, Būvniecības fakultāte, Būvkonstrukciju katedra, 2013. 102 lpp. Maģistra darbs satur 10 tabulas, 95 attēlus un grafikus un pielikumus. Darbā izmantoti 109 literatūras avoti. Maģistra darbā tiek veikta lokanu atbalsta sienu konstrukciju analīze atkarībā grunts materiāla modeļa dispersām gruntīm. Pētījumu teorētiskā daļā sākumā tiek apskatīti atbalsta konstrukciju veidi, dispersu grunšu īpašības, bet sīkāk apskatīti dažādi grunšu materiāla modeļi, kas apraksta dispersu grunšu spriegumstāvokli. Pētījuma eksperimetālajā daļā apstrādāti dati par trīsasu, konsolidācijas, bīdes testiem, Aterberga robežām un granulometriju uz grunti. Dati izmantoti, lai modelētu ar datorprogrammu 42 trīsasu un 88 konsolidācijas testus. Papildus pētījumā izmanoti lauka pārbaužu dati no 27 CPT zondāžām, kas kopā veido 1080 m zondāžas garumu. Veikta korelācija starp lauka pārbaudēm un laboratorijā iegūtajiem datiem. Aprēķinam izmantots 1 grunts spiediena modelis un 3 galīgo elementu metodes grunts materiāla modeļis. Modelēta viena dabā esoša rievsiena, un salīdzinātas horizontālās deformācijas pēc monitoringa datiem un aprēķinā iegūtām deformācijām. Modelētas 15 tipu atbalsta sienas, kur katram tipam ir savi grunšu fizikāli mehāniskie raksturlielumi, un modelēts pēc 4 grunts materiāla modeļiem (kopā 60 modeļi). Pētījuma mērķis ir salīdzināt piepūles un deformācijas kontrukcijās un noteikt katra materiāla modeļa lietošanas ierobežojumus. Tas ļaus projektēt ar lielāku ticamību, drošību un ekonomiskumu.
Atslēgas vārdi ģeotehnika, grunšu mehānika, grunts matriāla modelis, grunts atbalsta konstrukcija, rievsiena
Atslēgas vārdi angļu valodā geotechnics, soil mechanics, soil material model, soil retaining wall, sheet-pile wall
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2013 23:18:58