Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for enhancing business performance of a company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., asoc.prof. R.Alsiņa
Recenzents Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
Anotācija Diplomprojekta autore: Vineta Gile. Diplomprojekta vadītāja: Mg. oec., asoc. prof. Rasma Alsiņa. Diplomprojekta temats: Uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Darbs sastāv no ievada, piecām daļām ar apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Analītiskajā daļā ir izanalizēta informācija par atpūtas bāzes darbību un finansiāliem rādītājiem, veikts atpūtas bāzes iekšējās un ārējās vides novērtējums, un definētas trīs problēmas, kas jārisina uzņēmuma pilnveidošanas projekta ietvaros. Projektu aprēķinu daļā ir izstrādāti trīs projekti un aprēķināti ekonomiskie ieguvumi un sasniegtie rezultāti. Tehnoloģiskā daļā ir veikta apmeklētāju prognoze otrajam ceturksnim ar eksponenciālās izlīdzināšanas metodes trīs parametriem izmantojot Microsoft Office Excel 2010. Darba un dabas aizsardzības daļā apkopoti pastāvošie riski uzņēmuma darbiniekiem un sastādīts preventīvo pasākumu plāns ar izmaksām darba aizsardzības pilnveidošanai. Grafiskā daļa satur grafisko attēlu apkopojumu un datu apstrādi. Izpētīts un aprēķināts, ka veicot uzņēmuma darbības pilnveidošanu ar izstrādātajiem projektiem, tiek palielināts apmeklētāju skaits, kā rezultātā uzņēmuma ieņēmumu daļa. Diplomprojekta izveidošanai izmantotie materiāli: vispārējā un speciālā literatūra, LR likumdošana un normatīvie akti, interneta resursi, uzņēmuma nepublicētie materiāli, pētījumu rezultātā iegūtā informācija. Diplomprojekts ir izstrādāts latviešu valodā, sastāv no 88 lapaspusēm, kurās ir iekļautas 54 tabulas, 49 attēli un 35 formulas. Diplomprojekta izstrādei tika izmantoti 23 literatūras avoti un ir pievienoti 17 pielikumi.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts.
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement project of enterprise performance.
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2013 09:41:53