Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Kvalitātes vadības sistēma būvobjektā, tās analīze”
Nosaukums angļu valodā „Qality Management System in Site, Its Analysis"
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Dr.cs.ing. V.Haritonovs
Recenzents
Anotācija Maģistra darbs Kvalitātes vadības sistēma būvobjektā, tās analīze izstrādāts atbilstoši izsniegtajam darba uzdevumam. Mērķis - Izstrādāt priekšlikumus kvalitātes vadības būvobjektā sistēmas izveidei. Uzdevumi: 1. Noskaidrot, ko nozīmē jēdziens kvalitātes vadība, kāds ir tās mērķis un procedūras. 2. Noskaidrot, kā LR likumdošana reglamentē materiālu kvalitātes atbilstības novērtēšanu. 3. Noskaidrot, kādi ir ceļu būves uzņēmuma kvalitātes inženiera pienākumi un atbildība. 4. Noskaidrot kvalitātes inženiera un galvenā darbu vadītāja savstarpējo ietekmi. 5. Noskaidrot, kādi ir ceļu būves materiālu ražotāja pienākumi un atbildība. 6. Izvērtēt materiālu ražotāja un būvuzņēmēja savstarpējo atbildību attiecībā uz kvalitātes prasībām atbilstoša materiāla piegādi un izbūvi. 7. Noskaidrot minerālo materiālu biežāk deklarējamo īpašību testēšanas procesu principus un īpašību nozīmi ceļu būvē. 8. Noskaidrot būvdarbu kvalitāti ietekmējošos faktorus, trūkumus. 9. Sniegt ieteikumus kvalitātes un tās vadības efektivitātes paaugstināšanai. 10. Sniegt priekšlikumu kvalitātes vadības objektā sistēmas izveidei. Pirms kvalitātes vadības sistēmas izstrādes es noskaidroju, kas ir kvalitātes vadība un kas to veido, tādejādi guvu priekšstatu, kam jābūt iekļautam manis izveidotajā KVS. Noskaidroju arī, kā Latvijas valsts normatīvi kontrolē kvalitatīvu materiālu izmantošanu ceļu būvniecībā. Tā kā objektā kvalitāti pamatā nosaka materiālu un konstruktīvo kārtu fizikālo un ķīmisko īpašību parametri, tad izpētīju, kāda ir to ietekme ceļa konstrukcijā un kādi ir principi šo īpašību noteikšanai. Iekļāvu arī kopējo darbu kvalitāti negatīvi ietekmējošus faktorus, ar kuriem esmu saskāries savas prakses laikā un izstrādāju priekšlikumus to risināšanai. Izstrādājot KVS, pieņēmu, ka tā paredzēta tādam būvapjomam, kāds ir lidlauku būvniecībā, un pieņēmu segas konstrukciju, kas dota 7. pielikumā. Kvalitātes prasības ir no Ceļu specifikācijas 2012. Maģistra darbs sastāv no 109 lappusēm, 8 attēliem, 14 tabulām, 9 pielikumiem, 31 literatūras avota.
Atslēgas vārdi Kvalitātes vadība, būvlaukums, ceļu būve
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality management, construction site, road construction
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2013 19:46:17