Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Komercbankas mārketinga vadīšana"
Nosaukums angļu valodā "Commercial Bank Marketing Management"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. K.Didenko
Recenzents Dr.oec.,lekt. I.Andersone
Anotācija Maģistra darba autore ir Viktorija Kirillova. Maģistra darba temats ir Komercbankas mārketinga vadīšana. Lielā konkurence banku sektorā, straujā finanšu tirgus attīstība, un periodiskie draudi tās stabilitātei rada situāciju, kad mārketinga joma ir jāpēta un jāattīsta padziļinātāk katras bankas ietvaros, un tā ir svarīga aktualitāte. Komercbanku prioritāšu sarakstā mūsdienās parādās arvien jaunu pakalpojumu izstrāde un esošo pilnveide un virzīšana tirgū, ko palīdz realizēt bankas mārketinga speciālisti. Mūsdienu mārketinga ietvaros ir mainījušās arī bankas un klienta attiecības. Mūsdienās rodas nepieciešamība banku pakalpojumus pielāgot konkrētām patērētāju grupām, veicot tirgus segmentāciju, jo reālās patērētāja vajadzības kļuvušas primāras, virzot kādu produktu tirgū. Maģistra darba ietvaros praktiski tika izpētīta Latvijā reģistrētas AS Reģionālās Investīciju bankas problemātika mārketinga vadīšanas sistēmas darbības kontekstā, saistot ar tās problēmu risinājumiem bankas veiksmīgu tālāku attīstību. Izmantojot datu analīzi bankā, vispārējās nozares tendences un dažādu teorētiķu pieejas, tika izpētīti trūkumi esošajā sistēmā un rasti priekšlikumi un risinājumi to novēršanai, izstrādājot jaunu mārketinga vadīšanas plānu 2013. gadam un tā ietvaros realizējamu jaunas klientu pārvaldes un mārketinga aktivitāšu organizēšanas un novērtēšanas sistēmas ieviešanas projektu. Diplomdarbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs daļām analītiskās daļas, lietišķā pētījuma daļas, projekta daļas, secinājumiem un priekšlikumiem un pielikumiem. Darba apjoms 105 lappuses, tajā ietverti 36 attēli, 13 tabulas, 3 pielikumi un 49 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Komercbankas mārketinga vadīšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Commercial Bank Marketing Management
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2013 00:46:49