Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Dzīvojamā fonda pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnveidošanas iespējas”
Nosaukums angļu valodā „Possibilities for improving housing fund administration and management”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., asoc.profesore T.Survilo
Recenzents Mg.oec., lektore K.Gorbunova
Anotācija Maģistra darba tēma ir Dzīvojama fonda pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnveidošanas iespējas. Pētījuma periods attiecās uz gadiem kad Latvijas Republikā notika valsts reorganizācija, laiku kad pašvaldību lomas valstī pastiprinājās paralēli dzīvokļu īpašumu masveida privatizācijai, kā rezultātā ārkārtīgi aktuāls kļuva privātpersonu un pašvaldību savstarpējo attiecību jautājums. Maģistra darba mērķis ir veicot esošas dzīvojamā fonda pārvaldīšanas un apsaimniekošanas sistēmas analīzi, piedāvāt tās pārveidošanas un pilnveidošanas iespējas, to skaitā piedāvāt jaunu pārvaldnieku un dzīvokļa īpašuma īpašnieku savstarpējo attiecību un maksājumu veikšanas veidu. Mērķa sasniegšanai tika izpētīta pašvaldību pamatnozīme, izanalizēts Latvijas Republikas dzīvojamais fonds, izpētīti tā pārvaldīšanas un apsaimniekošanas īpatnības un sastādīta apsaimniekošanas maksas izmaiņu analīze, kā arī veikta iedzīvotāju aptauja par dzīvokļa īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, izstrādāti secinājumi un priekšlikumi par darba gaitā gūtām atziņām. Darbs sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļā ir īsi raksturota pašvaldību pamatnozīme, jēdziens, funkcijas un ekonomiskais pamats, kā arī Rīgas pilsētas pašvaldība un Mājokļu un vides departaments. Otrajā nodaļa tiek veikta Latvijas Republikas dzīvojama fonda būvniecības, sadalījuma, īpašuma piederības un platības uz vienu valsts pastāvīgo iedzīvotāju izmaiņu analīze, kā arī atsevišķi tiek analizēts Rīgas dzīvojamais fonds. Trešā darba nodaļa ir veltīta dzīvojama fonda pārvaldīšanai un apsaimniekošanai, tajā tiek sniegta informācija par daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanas shēmu, sastādāmo pārvaldīšanas un apsaimniekošanas izdevumu un ieņēmumu tāmi, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu, kā arī tiek veikta respondentu anketēšanas rezultātu apkopojums un analīze. Maģistra darba apjoms ir 83 lpp. Darbā ir ievietotās 6 tabulas, 26 attēli, 1 formula un 4 pielikumi. Darba uzrakstīšanai izmantoti 39 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Dzīvojamais fonds, pārvaldīšana, apsaimniekošana, pašvaldības
Atslēgas vārdi angļu valodā Housing fund, administration, management, local government
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 19.12.2013 15:57:55