Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Darbinieku motivācijas pilnveidošanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for enhancing employee motivation in a company”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. L.Kamola
Recenzents Dr.oec., prof. K.Didenko
Anotācija Diplomprojekta temats ir Darbinieku motivācijas pilnveidošanas projekts. Darba autors: Kintija Štāle. Darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec., lekt. Līga Kamola. Darbs ir izstrādāts studiju programmā Uzņēmējdarbība un vadīšana. Tas sastāv no piecām daļām: analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba aizsardzības un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā ir veikta Valsts izglītības satura centra pamatdarbības, struktūras un personāla analīze. Izpētīta esošā Centra darbinieku motivēšanas un darba samaksas sistēma. Projekta aprēķinu daļā ir apkopoti darbinieku anketēšanas rezultāti un izstrādāti trīs darbinieku motivācijas pilnveidošanas projekti: darba vides uzlabošanai, veselības apdrošināšanas ieviešanai un darbinieku atlīdzības izmaksas palielināšanai. Tehnoloģiskajā daļā ir parādīts, kā izmantojot programmu Microsoft Excel veic anketēšanas rezultātu apkopošanu, izveidojot tabulas un veicot tajās aprēķinus, kurus izmanto tālākai datu analīzei. Darba un dabas aizsardzības daļā ir novērtēti darba vides riska faktori un izstrādāts preventīvo pasākumu plāns riska faktoru novēršanai vai samazināšanai. Grafiskā daļa sastāv no 25 lapām, kurās ir apkopotas diplomprojekta laikā izstrādātās tabulas un attēli, lai atainotu darbā veikto analīzi un aprēķinus. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekta apjoms 73 lapas. Darbā iekļautas 26 tabulas, 21 attēls un 1 formula, izmantoti 27 literatūras avoti. Darbam pievienoti 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Darbinieku motivācijas pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for enhancing employee motivation in a company
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2014 13:35:15