Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Pētījums par maksas autoceļu ieviešanas nepieciešamību Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „Study on the Necessity to Introduce Toll Roads in Latvia”
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs asoc.prof. A.Zariņš
Recenzents M.Sc.ing. K.Ozoliņa
Anotācija Maģistra darbu Pētījums par maksas autoceļu ieviešanas nepieciešamību Latvijā izstrādāja Rīgas Tehniskās universitātes studente Olga Ivanova. Darba mērķis ir noskaidrot maksas par autoceļu lietošanas nepieciešamības pamatotību un piedāvāt piemērotāko ceļu nodevu sistēmas ieviešanu Latvijā, kas spēs nodrošināt autoceļus, lai to atjaunošanai nebūtu jātērē pārāk daudz nodokļu maksātāju naudas. Šī mērķa sasniegšanai tika izvirzīti vairāki uzdevumi, kuri tika iedalīti divās daļās teorētiskajā un praktiskajā daļā. Darba teorētiskajā daļā tika izpētīta pieejamā literatūra, kas skar maksas piemērošanu par infrastruktūras lietošanu. Lai sasniegtu mērķi tika apskatīti tādi temati kā ceļu tīkla pārvaldīšana un saglabāšana, Eiropas Savienības un Latvijas transporta politika, maksas ceļu ieviešanas problēmas, ceļu lietošanas maksas mērķi, nodevu sistēmas priekšrocības un trūkumi, maksas noteikšana, nodevu aprēķina metodes, ceļu nodevu veidi, nodevu iekasēšanas sistēmas un sabiedrības viedokli ietekmējošie faktori. Savukārt, praktiskajā daļā tika veikts pētījums, kur iedzīvotāji, atbildot uz aptaujas jautājumiem, varēja izteikt savu viedokli par maksa nepieciešamību un iespējamo piemērošanu Latvijas ceļiem. Šajā daļā tika apskatīta arī Jūrmalas pilsēta kā piemērs nodevu iekasēšanai, atrodoties pilsētas robežās. Kā vēl viens punkts tika apskatīts Rīgas Ziemeļu transporta koridora 3. un 4. posms un attiecīgi šim posmam tika veikts ekonomiskais aprēķins. Pētījumu rezultātā tika noskaidrots, ka aptaujātie respondenti nelabprāt maksātu par transporta infrastruktūras izmantošanu, lai gan par kvalitatīvu pakalpojumu ir vērts samaksāt, kā atzīst daži no aptaujātajiem. Rīgas Ziemeļu transporta koridora 3. un 4. posmā veiktajos aprēķinos tika noskaidrots, kad tiks atgūti projektā ieguldītie līdzekļi, ja tiks noteikta maksa par šo ceļa posmu. Darba apjoms ir 118 lapas, 17 tabulas, 33 attēli, 26 formulas, izmantoti 46 literatūras avoti un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Maksas ceļš, transporta politika, Rīgas Ziemeļu transporta koridors, ekonomiskais aprēķins
Atslēgas vārdi angļu valodā Toll road, transport politic, Riga Northern Transport Corridor, economic calculation.
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2013 11:02:46