Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Azartspēļu uzņēmumu nodokļu režīma pilnveidošanas iespējas”
Nosaukums angļu valodā “Possibilities of Improvement of Taxation of Gambling Enterprises”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents V.Andrējeva, RTU asoc.profesore, Dr.oec.
Anotācija Šī diplomdarba tēma ir Azartspēļu uzņēmumu nodokļa pilnveidošanas iespējas. Tēmas aktualitāte ir saistīta gan ar izmaiņām, kas notiek Latvijas tiesiskajā regulējumā, gan ar to, ka šī joma ir pamazām kļuvusi par mūsu ikdienas sastāvdaļu. Azartspēļes pastāv jau ļoti sen, bet joprojām nav vienotas attieksmes pret šo nozari. Darba mērķis izanalizēt azartspēļu nodokļa regulējumu Latvijā, noteikt galvenās problēmas un sniegt praktiskus priekšlikumus šo problēmu risināšanā. Darba teorētiskā nozīme ir tajā, ka analizējot Latvijas likumdošanu, to salīdzina ar Latvijas un Igaunijas tiesiskajiem regulējumiem, salīdzinājums tiek veikts ar valstīm, kas atrodas gandrīz identiskā ekonomiskā un ģeogrāfiskajā stāvoklī, tādēļ ir pietuvinātas mūsu tirgus apstākļiem. Darba praktiskā nozīme atspoguļojas analīzes un priekšlikumu atbilstībai laikā un telpā. Darbam ir četras daļas. Pirmajā tiek apskatīta azartspēļu veidi un to izcelsme, kā arī pasaules un Latvijas azartspēļu tirgus. Otrājā darba daļā tiek analizēta nodokļu sistēma un azartspēļu režīms Latvijas republikā. Bakalaura darba trešajā daļā autore apskata Baltijas valstu, t.i. Lietuvas un Igaunijas tiesiskos regulējumus. Visbeidzot darba noslēdzošā, ceturtā daļa ir veltīta Latvijas azartspēļu tiesiskā regulējuma pilnveidošanas iespējām. Bakalaura darba ir uzrakstīts latviešu valodā, apjoms ir 67lpp, satur 3 attēlus un 15 tabulas.  
Atslēgas vārdi azartspēles, nodokļi, tiesiskais regulējums
Atslēgas vārdi angļu valodā gambling, tax, taxation system
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2013 20:52:48