Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Nekustamā īpašuma vērtēšanas problēmas un risinājumi dalītu zemes un būvju īpašuma tiesību gadījumā
Nosaukums angļu valodā Problems and solutions of real estate valuation in terms of divided ownership rights of land and buildings
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.sc.ing.,prakt. doc. Armands Auziņš
Recenzents LNPAA valdes priekšs.vietn. Baiba Pļaviņa
Anotācija Maģistra darbs Nekustamā īpašuma vērtēšanas problēmas un risinājumi dalītu zemes un būvju īpašuma tiesību gadījumā ir izstrādāts profesionālā maģistra grāda iegūšanai, latviešu valodā. Maģistra darba apjoms ir 105 lappuses, t.sk. 12 attēli, 20 tabulas un 16 formulas un vienādojumi. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām: 1.Analītiskā daļa. 2.Teorētiskā daļa. 3.Praktiskā daļa. Analītiskajā daļā tika aprakstīts jēdziena nekustamais īpašums izpratne Latvijā. Apkopota nekustamā īpašuma nozares un vērtēšanas attīstības vēsture Latvijā . Šajā daļā tiek aplūkota dalītu īpašumu tiesību izveidošanās Latvijā un dalītu īpašuma tiesību reglamentējošo normatīvo aktu kopums. Nobeigumā tiek analizēta nekustamo īpašumu tirgus situācija kopumā un tai skaitā arī dalītu īpašuma tiesību gadījumos. Teorētiskajā daļā tiek apskatītas nekustamā īpašuma vērtēšanas metodes un tiek aprakstīta īpašuma labākā lietošanas veida analīze. Secīgi tiek analizēti vairāki dalītu īpašumu tiesību gadījumi, kā rezultātā tiek identificētas iespējamās vērtēšanas problēmas un rasti risinājumi to novēršanā. Praktiskajā daļā tiek veikti vairāku nekustamo īpašumu, kuriem ir dalītas īpašuma tiesības, tirgus vērtības aprēķins, kas balstīts teorētiskajā daļā aprakstītām vērtēšanas metodēm. Darba nobeigumā ir formulēti galvenie secinājumi un priekšlikumi, kuri radušies darba izstrādes laikā.
Atslēgas vārdi Nekustamā īpašuma vērtēšana, dalītas īpašuma tiesības
Atslēgas vārdi angļu valodā Real estate valuation, divided ownership
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2013 13:43:26